صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی  »  دانلود پاورپوینت فسفر

دانلود پاورپوینت فسفر

دانلود پاورپوینت فسفر
کمبود فسفر Phosphorous Deficiency
نقش فسفر در گیاه برنج
– اثر عمده در ذخیره انرژی و انتقال آن
– استحکام دیواره سلولی
– توسعه پنجه‌زنی و گسترش ریشه
– تسریع در گلدهی و رسیدن دانه
– فسفر جزء اصلی آدونوزین‌تری فسفات- نوکلئوتیدها- نوکلئیک اسید و فسفولیپیدها می‌باشد.

علائم کمبود
– بازماندن از رشد و تطویل ساقه
– کاهش پنجه‌زنی
– برگها، خصوصاً برگهای قدیمی باریک، کوتاه، عمودی و به رنگ سبزتیره نمایان می‌شوند.
– ساقه‌ها باریک، رشد و توسعه گیاه بسیار کُند می‌شود.
– تعداد برگها، خوشه‌ها و تعداد دانه در هرخوشه کاهش می یابد
– برگهای جوان، ظاهری سالم داشته ولی برگهای قدیمی قهوه‌ای شده و می‌میرند.
– اگر ارقام برنج از نوعی باشند که تمایل به تولید رنگدانه آنتوسیانین داشته باشند رنگهای قرمز و ارغوانی ممکن است توسعه یابد.
– اگر کمبود فسفر و ازت در یک زمان بروز کند برگها ظاهری سبز کمرنگ به خود می‌گیرند.
– درصورت کمبود خفیف فسفر درمزرعه، تشخیص آن مشکل می‌باشد.
– تاخیر در رسیدن دانه (اغلب یک هفته یا بیشتر) زمانی که کمبود فسفر شدید باشد ممکن است بطور کلی گیاه گلدهی نداشته باشد.
– افزایش دانه‌های پوک، در شرایطی که کمبود فسفر بسیار شدید باشد ممکن است تشکیل دانه اتفاق نیفتد.
– وزن هزار دانه و کیفیت آن کاهش می‌یابد.
– تحمل گیاه در قبال آب آبیاری با درجه حرارت سرد کاهش می‌یابد.
– رشد ضعیف بخش سبزینه‌ای گیاه
– در حالت کمبود فسفر وجود خزه در آب آبیاری کاهش می‌یابد.

کمبود فسفر چرا و در کجا اتفاق می‌افتد
عوامل عمومی مؤثر در کمبود فسفر به شرح زیر می‌باشند :
– مصرف ناکافی کودهای فسفره
– قدرت ناچیز خاک جهت فراهمی فسفر بومی خاک
– راندمان ناچیز کود فسفره مصرفی بدلیل ظرفیت بالای تثبیت فسفر یا تلفات فرسایشی (عمدتاً در شالیزارهای مناطق Upland )
– تثبیت فسفر در فسفاتهای کلسیم بدلیل مصرف آهک اضافی
– مصرف قابل توجه کود ازته همراه با مصرف ناچیز کود فسفره
– تفاوت در میکروارگانیسم‌های خاک و نوع زراعت در مستعد کردن خاک به کمبود فسفر و عکس‌العمل به کود فسفره
– روش کشت (کمبود فسفر در کشت مستقیم برنج بدلیل تراکم گیاه و سیستم ریشه‌ای ضعیف و کم عمق بیشتر محتمل است)


تعداد صفحات : 28 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود