صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف

مقدمه
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان در منع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید آن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن، در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

 اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.
با آنکه آیین مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.  از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار
بند اول: اشتغال زنان در دنیا
بند دوم: اشتغال زنان در ایران
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان
بند اول: موانع اجتماعی
بند دوم: موانع فرهنگی
بند سوم: موانع اقتصادی
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام
بند اول: کار در اسلام
بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی
بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)
بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر
بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی
بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)
بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان
بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل
بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران
بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی
بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام
بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی
بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی
بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان
بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران
گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان
بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و     زایمان در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین
بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)
بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری
بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)
بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
منابع و ماخذ


تعداد صفحات : 186 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود