صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله جنگل داری

دانلود مقاله جنگل داری

صنعت جنگلداری
مساحت جنگلی تبت بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است و ۵ درصد مساحت کل زمین منطقه را تشکیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تر از میانگین سراسر کشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از  میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب می رسد در مقام دوم سراسر کشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه در حوضه پایین تر رودخانه “یان لو زان بو” متمرکز است.
منطقه خودمختار تبت به بهبود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تا کنون ۱۸ منطقه حفاظت از طبیعی در سطح کشوری و استانی ایجاد کرده است که مساحت آن ۳۳ میز ۹ درصد مساحت کل این منطقه را تشکیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اکنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.
تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی
باین ترتیب لازم شد که برای رسیدگی به گزارشهای واصله از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان کوچکی نیز در مرکز تشکیل شود. لذا در سال ۱۳۱۷ در اداره امور کشاورزی، دائره ای بنام دائره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال ۱۳۱۸ به آقای مهندس کریمی ساعی واگذار گردید.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گردیده اداره جداگانه ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه “کجور” از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر ۱۳۱۹ اقدام به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر چالوس ۰ علمده و ولی آباد گردید.

فهرست
۱- مقدمه (صنعت جنگلداری)
۲- تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی
۳- تشکیل اداره کل جنگل ها
۴- بنگاه جنگل
الف- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور در سال ۱۳۲۷ تشکیلات مرکزی (بنگاه جنگل‌ها)
ب- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور تشکیلات خارج از مرکز بنگاه نگل ها در سال ۱۳۲۷
۵- پیدایش جنگل
الف- تعریف جنگل و انواع آن
۶- پیدایش جنگل و طببقه بندی آن
۷- پراکنش جنگل ها
۸- جنگل
۹- جنگل های باراتی کاج آمریکای شمالی
۱۰- باران اسیدی
۱۱- جنگل های شمالی
دست از نابودی جنگل های ایران بردارید جنگل بان
۱۲- تخریب جنگل های شمال و دفن زباله ها در آن
۱۳- از نابودی بیشتر جنگل های ایران دست بردارید.


تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود