صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

دانلود مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

دانلود مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند
تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی
تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی
ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن
ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ماده ۱۲: قرار اناطه
ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی
ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس
ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست
ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی
ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته
ماده ۶۵: تحقیقات محلی
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن
ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم
ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم
ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده
ماده ۹۷: احضار متهم
ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود
ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار
ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار
ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم
ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری
تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور
ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری
تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین
تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت
تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین
ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار
تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت
ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز
ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی
ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان
ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم
ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس
ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم
تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام
ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم
تبصره  ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم
ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور
ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب
قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی
ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه
تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست
ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه
ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی
ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ


تعداد صفحات : 52 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود