صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود تحقیق و مقالات رشته مدیریت با عنوان مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۶ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:
هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده ۳مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.

تدوین استراتژی(strategy formulation):
عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه،شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند

با فرصتهایی را بوجود می آورند.شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.

در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی ومدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی ومدیریت استراتژیک،مراحل تدوین،اجرا وارزیابی استراتژی شرح داده شده است.

برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل۱- ماًموریت سازمان،۲- آرمان وارزشهای سازمان و۳-ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنیکهایpest,swot ،همچنین الگوی ۵نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.

در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی وارزیابی آن معرفی شدهاند ودر نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.

فهرست مطالب
چکیده
تدوین استراتژی(strategy formulation)
اهمیت استراتژی وتصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری چیست؟
مفهوم نامه
استراتژی
تعریف استراتژی
استراتژی به معنای الگو
استراتژی برنامه ریزی شده
استراتژی کار سالارانه
استراتژی ایدئولوژیکی
استراتژی چتری
استراتژی فرآیندی
استراتژی نا پیوسته
استراتژی توافقی
استراتژی تحمیلی
استراتژی به معنای موضع
ـ استراتژی به معنای دیدگاه
ـ مدیریت استراتژیک
تعریف مدیریت استراتژی
تعریف مدیریت استراتژیک(گری هامل)
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
استراتژیست ها
بیا نیه مأموریت  (Mission Statement)
فرصت ها وتهدیدات خارجی  (Threats Extemal opportunities and)
نقاط قوت وضعف داخلی  (Internal Strengths and Weaknesses)
هدف های بلند مدت  (Objectives Long-term)
استراتژیها
سیاستها (Policies)
الگوی مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی
تدوین پیش نیازها
مأموریت
آرمان
ویژگیهای آرمان
ویژگی اصلی آرمان
ویژگی فرعی آرمان
ارزش
فرق ارزش واستراتژی بنیادی
رویکردهای تدین استراتژی
بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی
بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی
ماهیت محیط سازمان
محیط دور( کلان)
ابعاد اقتصادی وتکنو لوژیکی
ابعاد اجتماعی وفرهنگی
محیط نزدیک (محیط صنعت)
الگوی پورتر(۵نیروی رقابتی)
تهدید تازه واردین
بت بین فروشندگان صنعت
۲٫شدت ناشی از ورود رقبای جدید
بازده مورد انتظار
تحلیل   SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
اجرای استراتژی
ساختار وروابط سازمانی
رفتار وفرآیندهای سازمانی
رهبری بالای موسسه
ارزیابی استراتژی
اصول ارزیابی استراتژی
پایداری
هماهنگی
برتری
امکان پذیری
مطالعه موردی
برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی
ذینفع هاStakeholders
ـ خارجی
چشم انداز
رسالت
ارزش ها
تو سعه فرهنگ پژوهش
استقرار عدالت اجتماعی
تأمین رضایت خدمت گیرندگان
رسیدن به خود کفایی
مجموعه نقاط قوت، ضعف،فرصتها وتهدیدها
ـ فرصت ها
ـ تهدیدها
موقعیت استراتژیک معاونت پژوهشی
استراتژی رشد
استراتژی تغییر جهت
استراتژی تنوع
استراتژی تدافعی
تدوین اهداف عینی در قالب یک برنامه ۱تا ۳ ساله
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
فعالیت در راستای اهداف
بر آورد بودجه جهت دستیابی به اهداف عینی
منابع


تعداد صفحات : 86 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود