صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد ۱۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد ۱۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد ۱۵ سوالی
پرسشنامه کیفیت عملکرد، پرسشنامه ای محقق ساخته است و به منظور بررسی کیفیت علمکرد طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۵ مؤلفه برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من به نظم و انضبلاط کاری کارکنان بسیار اهمیت می دهم.) به سنجش کیفیت عملکرد می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت عملکرد
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه کیفیت عملکرد توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه کیفیت عملکرد از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد (Word)
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود