صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)
پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS ، پرسشنامه­ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (روش DOPS ارزیابی دانشجو به طور معمول قابل انجام است .) مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS را می­ سنجد.

ارزیابی:
ارزیابی بخش اساسی و لاینفک پزشکی است. انگیزه دانشجو برای یادگیری و محتوایی که فرا می گیرد نیز از روش های ارزیابی متأثر است؛ برای این که یک روش ارزشیابی قابل قبول باشد باید معتبر و روا، تکرارپذیر، عملی بوده و دارای تأثیر مثبت بر یادگیری دانشجو نیز باشد.

داپس:
داپس یک روش ارزیابی دانشجو محور است که یادگیری خودمحور را ارتقا می دهد، زیرا دانشجو باید نیازهای یادگیری خود را تشخیص دهد، مهارت و آزمون گر و برنامه ارزیابی را نیز انتخاب نماید؛ بنابراین داپس فرصتی برای آموزش، نظارت و فیدبک فراهم می آورد.

روایی و پایایی پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان) توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان) از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود