صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

دانلود پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس Powerpoint ppt
آنالیز مهارت بارفیکس
در این مهارت فرد میلۀ بارفیکس را گرفته و در حالت آویزان با کمک عضلات خود در صفحۀ فرونتال و محور ساجیتال خود را بالا می کشد .این مهارت دارای 2 مرحله است :
1) حرکت فرد به سمت بالا
2)برگشت از بالا به سمت پائین

آنالیز حرکت
الف ) مرحلۀ حرکت فرد به سمت بالا
در این مرحله ورزشکار از حالت آویزان به سمت بالا حرکت می نماید . حرکت بالا رفتن تا جایی ادامه می یابد که چانه ها بالا تر از میله قرار گیرند .
عضلات درگیر در مفاصل
مچ ،کف دست و انگشتان / مفصل آرنج / مفصل شانه / مفصل کمربند شانه / مفاصل اندام تحتانی …
در این حرکت شرکت می کنند .

مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان
در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد .

عضلات مهمی که در عمل گرفتن دخالت دارند عبارتند از
1) تاکننده عمقی انگشتان
2) تاکننده دراز شست دست
3) تاکننده انگشتان دست
4) عضلات دودی دست
(تاکنند ه بند انگشتان)
5) تاکننده کوتاه شست
6) نزدیک کننده شست دست
7) دورکننده شست دست
همانطور که مشاهده می شود ، از عضلات فوق چهار عضله آن بر روی انگشت شست اثر د ارند . و شست را در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می دهند و از دست یک ابزارگیرنده می سازند .

فهرست
آنالیز مهارت بارفیکس
چگونگی تقویت عضلات فلکسور مچ
مفصل شانه
مفصل کمربند شانه
مرحلۀ پائین آمدن
مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان
مفصل آرنج


تعداد صفحات : 77 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود