صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق قواعد مربوط به عقود

تحقیق قواعد مربوط به عقود

دانلود تحقیق قواعد مربوط به عقود مقاله قواعد عمومی عقود قواعد حاکم بر عقود جایز مقاله قانون عقود ماهیت حقوقی قراردادها انواع عقود در حقوق مدنی جزوه حقوق مدنی عقود معین انواع عقود در حقوق حقوق عقود ماقبل التشغیل حقوق عقود حقوق وواجبات عقود ماقبل التشغیل حقوق مدنی عقودحقوق موظفی عقود ماقبل التشغیل حقوق مدنی ۶ عقود معین حقوق مدنی عقود معین حقوق عقود

Research rules for contracts

 

بخشی از مقدمه:
عقد یا قرار داد یکی از مؤثر ترین و شایع ترین اسباب ایجاد آثار حقوقی است که در اثر توافق طرفین و با در نظر داشت شروط قانونی که طرفین ملزم به رعایت آنها هستند، ایجاد تعهد برای آنها می نماید. که از این پدیده حقوقی تعاریف متعدد صورت گرفته ولی آنچه در قانون مدنی پذیرفته شده اکتفاء میکنیم. عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون. بنابراین، برای انعقاد عقد و قرار داد هم شرایط در نظرگرفته شده که باید طرفین عقد در وقت انعقاد عقد آن شرایط را در نظر بیگرند.

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال های تحقیق
روش شناسی تحقیق
پیشینه موضوع
کلیات و تعاریف
ماهیت حقوقی قراردادها
شرایط اساسی انعقاد عقود
دسته بندی قراردادها
اقسام شروط ضمن عقد
الزام مشروط علیه به انجام شرط
منابع و مأخذ


تعداد صفحات : 38 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]