صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی

تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی

Safety Research engineering services

دانلود تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی

پیشگفتار
امروزه مساله ایمنی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارفرمایان و کارگران در بخش صنعت می باشد. متاسفانه اغلب کارفرمایان، پرداختن به مساله ایمنی را صرفاً بالارفتن هزینه های موجود تلقی کرده و تلاش می کنند تا حد امکان به این مسئله نپردازند. در صورتیکه آمار نشانگر این حقیقت است که می توان با صرف هزینه های ناچیزی در زمینه ایمنی و شناخت خطرات موجود در حین کار با ابزار و ماشین آلات گوناگون در بخشهای تولیدی و صنعتی، از بروز خسارات جانی و مالی شدید تر پیشگیری نمود.
مطالب پیش رو با عنوان ایمنی سرویسهای مهندسی به بحث و بررسی در زمینه خطرات موجود در برخی از صنایع تولیدی پرداخته است که امید است مورد استفاده خوانندگان محترم بویژه بازرسان کار قرار گیرد.

در پایان از مترجمین محترم خانمها ندا ایوبی – شهناز نظری – مرجان شعبانی – فرناز احمد زاده – لیلا حسنی و آقایان رضا میرزایی- بابک بسطامی که به اهتمام آقای سید محمد تقی زاده معاون این اداره کل اقدام نموده اند صمیمانه تشکر و قدر دانی می نماید.

فهرست مطالب
عنوان
۱ – مسئولیتها
۲- کارگاههای عمومی – ایمنی محیط کار
۱-۲- آموزش کارکنان
۲-۲- وسایل حفاظت فردی
۳-۲- چیدمان کارگاه
۴-۲- خروجی ها و نشانه گذاری ها
۵-۲- نظافت محیط کار
۶-۲- اطفاء حریق
۷-۲- انبار مواد
۸-۲- استفاده از ابزار آلات
۹-۲- استفاده از منابع هوای تحت فشار
۳- ایمنی کار در ارتفاعات
۱-۳- نردبانها
۱-۱-۳- خطرات
۲-۱-۳- الزامات
۳-۱-۳- روش استفاده صحیح از نردبانها
۲-۳- داربست ها و جایگاه های کار مرتفع
۳-۳- کاربر روی پشت بام
۴-۳- شمع گذاری و گود برداری
۵-۳- حفاظ گذاری
۴- وسایل و تأسیسات الکتریکی
۱-۴- خطرات
۲-۴- ملزومات
۳-۴- بازرسی ها
۴-۴- مهار انرژی
۵-۴- آموزش
۵- ماشین آلات
۱-۵- اصول کلی
۲-۵- حفاظ ها
۶- سیستم های لوله کشی
۱-۶- خطرات
۲-۶- وسایل حفاظت فردی
۳-۶- عملیات گرم
۱-۳-۶- مشعلها و کوره ها
۲-۳-۶- جوشکاری و لحیم کاری
۳-۳-۶- کانالهای آب روباز
۴-۳-۶- سیستمهای گازی
۵-۳-۶- تونلها، حفره ها و گودال ها
۶-۳-۶- هوای تحت فشار
۷- ایمنی کارگران بخش نجاری
۱-۷- خطرات
۲-۷- نجاری عمومی
۳-۷- سیستمهای تهویه
۴-۷- نقل و انتقالات و انبارکردن الوارها
۸- ایمنی کار در جوشکاری
۱-۸- خطرات
۲-۸- اقدامات احتیاطی در هنگام جوشکاری
۳-۸- وسایل حفاظت فردی
۴-۸- پیشگیری و محافظت در برابر آتش سوزی
۵-۸- جوشکاری و برشکاری  تانکها، سیلندرها و کانتینرها
۶-۸- جوشکاری  آرک
۷-۸- جوشکاری مقاومتی
۸-۸- جوشکاری در فضای مسدود
۹-۸- وسایل گازی پر تابل (قابل حمل)
۱۰-۸- وسایل الکتریکی پر تابل (قابل حمل)
۹- ایمنی بخش سرد سازی  و تاسیسات تهویه
۱-۹- خطرات
۲-۹- اصول کلی
۳-۹- انبار و نگهداری
۴-۹- فلور  و کربن ها
۱۰- ایمنی کاربویلرها
۱-۱۰- نحوه کاربویلرها
۲-۱۰- تجهیزات ایمنی بویلرها
۳-۱۰- تانک های تصفیه آب بویلرها
۱۱- عملیات رنگ کاری
۱-۱۱- خطرات
۲-۱۱- ایمنی
۳-۱۱- بهداشت
۴-۱۱- آلودگی آب و هوا
۵-۱۱- جلوگیری و محافظت از آتش سوزی
۶-۱۱- سیستم های تهویه
۷-۱۱- انبار و جابجایی
۸-۱۱- موارد الکتریکی
۹-۱۱- موقعیت کارگاه های رنگ سازی و رنگ کاری
۱۰-۱۱- سیستم  اسپر ی رنگ بدون هوا
۱۱-۱۱- اتاقک های اسپری رنگ
۱۲-۱۱- تجهیزات اسپری رنگ متحرک
۱۳-۱۱- قوطی های اسپری رنگ
۱۴-۱۱- روشهای شناسایی و حذف ایمن  و انهدام رنگ های با پایه سرب
۱۲- ایمنی کارگران بخش کشاورزی
۱-۱۲- تجهیزات حفاظت فردی
۲-۱۲- نحوه کار
۳-۱۲- اصول کلی
۴-۱۲- کارباتراکتور
۵-۱۲- ایمنی باغبانان
۶-۱۲- نگهداری و انبار کودها
۷-۱۲- علف کش ها


تعداد صفحات : 77 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,