صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

تحقیق تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

تحقیق تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

مقدمه:
از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است. سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد. در واقع در محدوده روابط بین الملل، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. 

فهرست مطاب:
مقدمه     
چهار چوب نظری      
فصل اول 
ژئواکونومیک خلیج فارس      
عوامل همگرایی و همکاری      
همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس      
تولیدات نفتی و غیر نفتی      
منابع 
فصل دوم 
سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس      
اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس      
اهداف سیاسی      
اهداف اقتصادی      
اهداف امنیتی – نظامی      
ایران و سیاست خارجی امریکا      
برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا      
کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا      
جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران      
نتیجه گیری      
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


تعداد صفحات : 49 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود