صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱

گزارش کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱

دانلود گزارش کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱

مقدمه:
پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق ۲۲ گانه تهران تسهیم می‌کند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت می‌کنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

«فهرست مطالب»
۱-فصل اول
۱-۱مقدمه
۲-فصل دوم
۱-۲-تاریخچه شهرداری
۲-۲-تاریخچه منطقه ۱۱
۳-۲-قواعد کلیه
۴-۲-وظایف شهرداری
۵-۲-نمودار سازمانی شهرداری
۶-۲-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار
۷-۲-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار
۸-۲-مقررات استخدامی شهرداری
۹-۲-مقررات جزائی
۱۰-۲-تعداد پرسنل شهرداری منطقه ۱۱
۱۱-۲-فعالیت های جاری شهرداری
۱۲-۲-اهداف و فعالیت های آتی
-مساحت منطقه ۱۱
-محدوده جغرافیایی منطقه ۱۱
-میادین منطقه
-مناطق همجوار
-جمعیت ساکن درمنطقه
-تعداد نواحی
-تعداد محله
-میانگین سنی جمعیت منطقه
-تعداد خانوار
-رشدجمعیت
-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت
۳-فصل سوم
۱-۳-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری
۲-۳-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری
۳-۳-شرح وظایف اداره حسابداری
۴-۳-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری
۵-۳-سیستم حسابداری
۶-۳-عملکرد اطلاعاتی
۷-۳-عملکرد کنترلی
۸-۳-عملکرد خدماتی
۹-۳-عوامل سیستم حسابداری
۱۰-۳-طرز کار سیستم حسابداری
۱۱-۳-ورودی سیستم حسابداری
۱۲-۳-پردازش اطلاعات
۱۳-۳-خروجی یا محصول سیستم حسابداری
۱۴-۳-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
۱۵-۳-استفاده کنندگان برون سازمانی
۱۶-۳-سایر استفاده کنندگان
۱۷-۳- استفاده کنندگان درون سازمانی
۱۸-۳-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش
۱۹-۳-ثبت های هزینه، انبار و اموال
۲۰-۳-ثبت های مربوط به مقاله ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت
۲۱-۳-ثبت های درآمد با توضیحات
۲۲-۳-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری
-منوی اصلی وزیر مجموعه ها
-مشاهده دستور دریافت
-مشاهده سند بهادار
-تنظیم سند
-حدف سند
-دریافت اسناد از درآمد
-استرداد اسناد به مؤدی
فصل چهارم
۱-۴-شرح فعالیت های کارآموز
طبقه بندی حسابها
حسابهای معین
گروه و حسابهای تفضیلی
حسابهای تفضیلی درآمدی
حسابهای تفضیلی هزینه ای
عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)
ترازنامه
نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)
حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه
پیوست و ضمائم


تعداد صفحات : 96 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود