صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها)

گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها)

دانلود گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها)

مقدمه ای بر کارآموزی
در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور درخصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر بعنوان «کارآموزی» تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیتهای اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرارگرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از فعالیتهای این اداره می باشد. ارتباطات اداره تدارکات بامحیط بیرونی شامل مدیریتها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز دراین گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیتهای اداره تدارکات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیتهای مذکور در سایر واحدهای سازمان نمی باشد و صرفاً در حیطه فعالیتهای اداره تدارکات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تدارکات از تکنیک «نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات» (DFD) استفاده شده است تاکلیه ارتباطات و ورودیها و خروجیهای سیستم فعلی به سهولت دردسترس خواننده قرار گیرند.
درقسمتهای دیگر گزارش، شرح ورودیها و خروجیها (فرمها، اطلاعات، درخواستها و …) و شرح کلیه فعالیت هریک از واحدهای اداره تدارکات ذکر گردیده است.
قسمت اشکالات و نارسائیها شامل نتیجه گیری از آن بخش ازروشهای انجام کار است که غیرمنطقی و غیراصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناکافی تشخیص داده شده است.

-۴-شرح فعالیتهای کاردکس

۱-مسئولیت ثبت و نگهداری کاردکس بعهده یک نفر می باشد.

۲-برای کلیه اقلام موجود در انبارهای سه گانه کاردکس نگهداری می شود که حاوی اطلاعات، شماره و تاریخ قبض و حواله انبار، مقادیر رسیده، فرستاده ومانده موجودی است.

۳-شماره گذاری اقلام به تفکیک هر انبار و به صورت سریال می باشد طبقه بندی منطقی برای شماره گذاری وجود ندارد.

۴-دریافت فرم درخواست کالا پس از تصویب ریاست اداره تدارکات و سپس موجودی یا عدم موجودی جنس درخواستی براساس اطلاعات کاردکس تعیین می‌شود.

۵- حواله انبار برای اقلامی که در انبارهای ملزومات و ترابری موجودی هستند در سه نسخه صادر شده و توسط متقاضی به انبار مربوطه ارائه می شود دراین مرحله یک نسخه از حواله انبار به همراه جنس به متقاضی تحویل شده یک نسخه پس از ثبت در دفتر کاردکس انبار بایگانی و نسخه سوم به واحد کاردکس ارسال شده وپس از ثبت در کاردکس مربوطه بایگانی می شود.

درج نرخ و بها اقلام صادره از انبار برروی حواله بماخذ اطلاعات کاردکس توسط این واحد انجام می شود و سپس هیچگونه کاربرد دیگری ندارد.


تعداد صفحات : 36 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود