صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  گزارش دوره کارآموزی و کارورزی وکالت

گزارش دوره کارآموزی و کارورزی وکالت

گزارش دوره کارآموزی و کارورزی وکالت رشته حقوق

فهرست موضوعات:
۱ – تعدیل اجاره بها
۲ – تعیین میزان خسارت
۳ – تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله
۴ – تامین دلیل
۵ – مطالبه بهای نرخ
۶ –  اعاده مالکیت
۷ – تقسیم ماترک
۸ – تقاضای افزایش اجاره بها
۹ – تعدیل اجاره، تخلیه ، قلع و قمع بالکن
۱۰ – تعدیل اجاره
۱۱ – تقسیم ترکه
۱۲ – تامین دلیل و جلب نظر کارشناس
۱۳ – تعدیل اجاره بها
۱۴ – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی
۱۵ – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی
۱۶ – تعدیل اجاره بها  و اجور معوقه
۱۷ – تخلیه یک باب مغازه
۱۸ – تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
۱۹ – افزایش اجاره بها
۲۰ – تقاضای تامین دلیل
۲۱ – تقاضای تامین دلیل
۲۲ – تقاضای تامین دلیل  الزام خواندگان به تعمیر
۲۳ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۴ – رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به حیاط مشاعی
۲۵ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۶ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۷ – تعیین هزینه اجرای ساختمان
۲۸ – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت
۲۹ – تقاضای تامین دلیل و الزام خوانده به تعمیر
۳۰ – تقاضای تامین دلیل و تعیین هزینه
۳۱ – تقاضای تامین دلیل و گزارش وضعیت کار انجام شده
۳۲ – خواسته تامین دلیل و تعیین خسارت  
۳۳ – تقاضای تامین دلیل
۳۴ – تامین دلیل و برآورد دستمزد کارهای انجام شده
۳۵ – تقاضای تامین دلیل و ارزیابی در محل
۳۶ – تعیین قدمت بنا
۳۷ – تقاضای تامین دلیل
۳۸ – تقاضای تامین دلیل

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 156 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,