صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  پی سازی عملیات بنایی اجرای سقف کارهای فلزی در ساخت یک ساختمان

پی سازی عملیات بنایی اجرای سقف کارهای فلزی در ساخت یک ساختمان

دانلود مقاله پی سازی عملیات بنایی اجرای سقف کارهای فلزی در ساخت یک ساختمان

پی سازی:
کلیات:
قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکات زیر رعایت شده باشد:
الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی
ب- نشست زمین ناشی از حرکت و لغزش کلی در زمینهای ناپایدار
پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاکهای مجاور و حفر چاه
ت- نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی که از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آن ممکنست ایجاد شود.

تعیین تاب فشاری زمین
برای روشن کردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها باید بعمق لازم و بتعداد کافی احداث گردد و تغییرات نوع خاک طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های کافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود. برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاکهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاکهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاک و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی باید تعیین کرد که آیا زمین محل ساختمان خاک دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاکبرداری با مشاهده مواد متشکله جدار محل خاکبرداری و وجود سوراخها و مواد خارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.
چنانچه تشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاک دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاک دستی عبور کرده و بزمین طبیعی برسد.
چنانچه زمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه که در نقشه پیش بینی شده است قرار گرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوع و تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق کم قرار گرفته باشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پی سازی ساختمان انجام گیرد.
در نقاطیکه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید کف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیکه دارای سردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود که زمین زیرپی از یخبندان مصنوعی نیز مصون باشد.
بمنظور تعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنکه کافی بوده باشد استفاده کرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود.
هنگامیکه نتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاک توسط متخصص با استفاده از جداول شماره یک مندرج در بخش دوم آئین کاربرد مکانیک خاک شماره ۲-۱۹ ایران تعیین نمود.
قراردادن پی ساختمان روی خاکریزهائیکه دارای مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده و یا بخوبی متراکم نشده باشد، صحیح نبوده و باید از آن خودداری کرد. در صورتیکه پی سازی در این نوع بعللی اجباری باشد باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته و سپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد.

 

فهرست مطالب
کلیات: ۱
تعیین تاب فشاری زمین ۱
بتن و بتن آرمه ۳
مصالح ۳
مواد شیمیائی ۱۱
اجرای کارهای بتنی ۱۲
شرایط بتن ریزی ۱۴
نسبت اختلاط و انتخاب نوع بتن ۱۶
میزان مصرف آب ۱۸
نمونه برداری و آزمایش بتن ۱۹
بتن لاغر ۱۹
بتن پیش ساخته ۲۰
بتن پیش فشرده ۲۰
بتن غیرقابل نفوذ ۲۰
بتن سبک ۲۰
قالب بندی ۲۱
داربست چوبی ۲۲
عملیات بنایی ۲۶
مصالح : ۲۶
آجر ۲۶
سنگ ۲۸
انواع ملاتها: ۳۴
بنائی با آجر ۵۱
بنائی با بلوک بتنی ۵۶
کلیات ۵۶
ملات ۵۶
تعمیر و نظافت ۶۰
سقف سازی ۶۱
سقف افقی با تیرآهن و طاق ضربی ۶۱
سقفهای مجوف بتنی ۶۲
سقف کاذب ۶۳
درزهای انبساط ۶۴
کارهای فلزی ۶۷
کلیات ۶۷
اجرای کارهای فولادی ۶۹
اتصالات با جوشکاری ۷۱
انبار کردن و حمل و رفع معایب ۷۳
نصب کارهای فولادی ۷۴
پوشش بتنی صفحه زیر ستون و ستون فلزی ۷۵
رنگ کاری پس از نصب ۷۸
درب و پنجره فلزی ۷۸
تعاریف ۷۸
ویژگیهای در و پنجره فلزی ۸۰
کارهای چوبی ۸۳
کلیات ۸۳
چهارچوب و نصب آن ۸۴
قاب بازشوی پنجره ۸۵
کارهای لازم قبل از حمل درب و پنجره به پای کار ۸۵
ممانعت از ورود باران ۸۶
نصب در و پنجره ۸۷


تعداد صفحات : 72 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود