صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران ۲۰۰۹

پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران ۲۰۰۹

پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران ۲۰۰۹
پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای، توسط سالملا- آرو و همکاران در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۹ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (احساس می کنم فعالیتهای مدرسه، من را تحت فشار قرار می دهد.) فرسودگی مدرسه ای را می­ سنجد.

فرسودگی تحصیلی:
فرسودگی تحصیلی  می تواند در دانشجویان و دانش آموزان  احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ایجاد، و در نگرش بدبینانه آن ها نسبت به تحصیل و مطالب درسی اثر گذار و احساس بی کفایتی تحصیلی را در آنان ایجاد کند.
افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معمولا علائمی مانند بی علاقه گی نسبت به مطالب درسی، عدم تمایل به حضور مستمر در کلاس، عدم مشارکت در فعالیت های کلاسی، غیبت های مکرر و احساس بی معنایی و بی کفایتی در فراگیری مطالب مطالعه درسی را تجربه می کنند

روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مقاله بیس: دارد
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود