صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو
پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۲ گویه و ۶ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (شرایط نا مناسب محیطی (عدم تهویه مناسب محیطی ،گرما، سرما، بوی نامطبوع و…)) ارتباط بیمار – دانشجو را می­ سنجد.

ارتباط بیمار – دانشجو:
ارتباط یکی از مفاهیم کلیدی در پرستاری و بخش مراقبت از بیمار است. یکی از اقشار مهمی که به طور مستقیم و طولانی مدت در ارتباط هستند دانشجویان پرستاری هستند که ارتباط با بیمار بخش مهمی از وظایف آنان و لازمه آموزش و یادگیری موثر مراقبت های بالینی محسوب می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بیمار – دانشجو از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود