صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۲ گویه است که ۷ سوال برای بررسی مشخصات توصیفی و جمعیت شناختی بود. و چهار سوال آن نیز به صورت دو و سه گزینه ای می باشد و ۱۱ سوال آن  با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (اصلا تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (میزان تاثیر آموزش ها وکارگاههای ارائه شده از طرف دانشگاه ،جهت آموزش وتوجیه استفاده از منابع کتابخانه ای وپایگاههای اطلاعاتی در چه حد می باشد ؟) سواد اطلاعاتی دانشجویان را می­ سنجد.

سواد اطلاعاتی دانشجویان:
سواد اطلاعاتی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها به منظور شناسایی درست منابع اطلاعاتی، دسترسی و استفاده هدفمند از آنها و ابزاری برای توانمندی فردی است که برای دانشجویان بسیار مهم است.

روایی و پایایی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: تک مولفه ای
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود