صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ)

پرسشنامه استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ)

پرسشنامه استاندارد تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ)
پرسشنامه تجربیات دانشجویان نخستین بار در سال ۱۹۷۹ توسط روبرت پیس طراحی شد و چهارمین ویرایش آن در سال ۲۰۰۲ توین گردید.، این مقیاس دارای ۷۵ گویه می باشد  و با سؤالاتی مانند: (میزان ملاقات با اساتید یا مشاوران جهت گفتگو و تبادل نظر در مود انجمن ها یا نهادها) تجربیات دانشجویان دانشکده را می­سنجد.

تجربیات دانشجویان:
دستاوردهای دانشجویان شامل میزان پیشرفت آنها در جهت تحقق اهداف آموزشی است. محققان این اهداف را در پنج گروه اصلی،۱- آموزش عمومی، ادبیات، هنر و علوم اجتماعی، ۲- رشد و بهسازی فردی و شایستگی اجتماعی، ۳- آموزش علوم و تکنولوژی، ۴- کسب مهارت های ذهنی و ۵- کسب شایستگی حرفه ای طبقه بندی کرده اند.

روایی و پایایی پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ)
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ) توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده پیس و کووه (CSEQ) از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود