صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پاورپوینت گردشگری سلامت ، چالشی نو

پاورپوینت گردشگری سلامت ، چالشی نو

دانلود پاورپوینت گردشگری سلامت ، چالشی نو ۵۰ اسلاید ppt
تعاریف ومفاهیم گردشگری سلامت
مسافرت به کشورویااستان دیگری بدلیل مشکلات مربوط به سلامتی (پیشگیری ویادرمان)
مسافرت به منظوردرمان بیماری های خاص زیرنظرمراکزپزشکی ویابدون آن،دربیمارستان ها یامراکزدرمانی،یارفتن به منابع بهبودی طبیعی(برای درمان یا استراحت) نظیرچشمه های آبگرم معدنی یادریاچه های نمک،درمدت زمان معین
(بطورمتوسط۴-۲هفته ونه بیشتر از ۱سال) البته براساس نوع بیماری.

Foreign Health Tourist
هرشخصی که درطی زمان حداقل ۲۴ساعت ویایک شب اقامت، به دلیل مسایل مرتبط با سلامت(بهداشتی ودرمانی) ازکشوری بازدید کند و از تسهیلات بهداشتی آن کشوراستفاده کندبه امیدآن که درزمان بازگشت به کشورش ازوضعیت سلامتی بهتری برخوردارباشد،گردشگرسلامت خارجی نامیده می شود.

هرشخصی که بیشتراز۲۴ساعت ویایک شب اقامت ازتسهیلات بهداشتی کشوری استفاده نمایدبه شرط آن که مقیم آن کشور باشد و هدفش بیشتر درمانی باشد ت ابازدید، تجارت،گذران اوقات فراغت ویا دلایل خانوادگی،گردشگرسلامت داخلی نامیده
می شود.

انواع گردشگری سلامت
گردشگری سلامت(Health tourism)
گردشگری درمانی(Medical or Healthcare Tourism)
گردشگری بهبودی(Curative or Therapeutic tourism)
گردشگری پیشگیرانه(Preventive or wellness tourism)

فهرست مطالب
گردشگری سلامت: چالشی نو
تعاریف ومفاهیم گردشگری سلامت
انواع گردشگری سلامت
سیرتاریخی گردشگری سلامت
دلایل رواج گردشگری سلامت
کشورهای پیشرودرصنعت گردشگری سلامت وتجربیات آنها
صنعت گردشگری سلامت درایران
پیشنهاداتی برای سامان دهی صنعت گردشگری سلامت ایران
پیشنهاداتی برای صنعت گردشگری سلامت استان اصفهان


تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود