صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت الگوریتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm

پاورپوینت الگوریتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm

پاورپوینت الگوریتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
تاریخچه
üسال 1993 پیدایش ایده الگوریتم ( ترکیب اطلاعات محلی به دست آمده برای به دست آوردن یک جواب بهینه جهانی) توسط Duan و Gupta
üدر سال 1995 پیشنهاد الگوریتم PSO توسط Kennedy و Eberhart
üپیدایش چارچوب دقیق این الگوریتم، درسال 2003 توسط EusuffوLansey بود
üدر سال 2004 توسط Liong و Atiquzzaman با ایده الگوریتمهای Memetic ترکیب شد
üدر سال 2005 توسط Elbeltagi و گروهش مقایسه جامعی با سایر الگوریتم های تکاملی انجام شد و کارایی آن بررسی شد
üدرسال 2006 ارائه کنندگان SFLA, این الگوریتم را برای مسائل بهینه سازی گسسته نیز استفاده کردند و نیز ففاکتوری به نام فاکتور بهینه سازی به آن افزودند.
üدر سال 2009 بهبود این الگوریتم برای مسائل بهینه سازی پیوسته توسط Zhen ارائه شده است.

در این سال ها و سال های بعد کارایی application های بسیاری توسط این روش بهبود پیدا کرد

 

زمینه ی زیستی
üالهام گرفتن از طبیعت و حرکت دسته جمعی گروهی از موجودات زنده مثل پرواز پرندگان,کلونی مورچه ها، پرش قورباغه ها و …
üدوعامل موثر در تکامل موجودات: ژنتیک و آموزش (با نام فرهنگ در جامعه انسانی)

پایه و اساس الگوریتم جهش قورباغه, تکامل از طریق اطلاعاتی که بین افراد جمعیت به اشتراک گذاشته می‌شود می‌باشد


تعداد صفحات : 43 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود