صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله XPath چیست؟

مقاله XPath چیست؟

دانلود مقاله XPath چیست؟

XPath چیست ؟ ( بخش اول )
XML ، بهمراه خود مجموعه ای از سایر تکنولوژی ها را ایجاد کرده است . XSL یکی از مهمترین تکنولوژی های مرتبط با XML بوده که عموما” به سه تکنولوژی دیگر اشاره می نماید :
•    XSLT :  زبانی برای تبدیل ساختار یک سند XML
•    XPath  : زبانی برای آدرس دهی بخش های متفاوت یک سند XML
•    XSL-FO : زبانی بمنظور فرمت دهی یک  سند  XML
XPath یکی از تکنولوژی های مرتبط با XML بوده که ارتباط بسیار نزدیکی با XSLT دارد . بنابراین لازم است  قبل از آشنائی با  XPath ،نگاهی سریع  به تکنولوژی XSLT داشته و از این رهگذر جایگاه XPath را تبین نمائیم .XSLT زبانی مبتنی بر قوانین بوده و با  سایر زبان های برنامه نویسی تفاوت دارد. XSLT  مبتنی بر مجموعه ای از تمپلیت ها است که هر یک بر اساس  قوانین تعریف شده شکل واقعی خود را پیدا خواهند کرد .در حقیقت یک تمپلیت با اتکاء بر قوانین تعریف شده، نحوه پردازش سندهای XML را مشخص می نماید.به عبارت دیگر یک Stylesheet ،  نحوه ایجاد خروجی مورد نظر در زمان مواجه شدن با یک الگو در سند XML را مشخص می نماید. در XSLT بر اساس مجموعه ای از قوانین، تمپلیت ( تمپلیت ها )  تعریف و در زمان تبدیل یک سند XML از قوانین موجود در XSLT برای یافتن یک الگو در سند XML استفاده می گردد . در صورتیکه الگوی مورد نظر در سند XML پیدا گردد ، واکنش های  پیش بینی شده ، انجام  و خروجی مورد نظر ایجاد می گردد. یک StyleSheet می تواند  نحوه برخورد با یک المان خاص در  زمان عملیات تبدیل را مشخص و تعریف نمائید. مثلا” در صورتیکه المانی با نام  NAME  در سند XML  پیدا گردید، می توان واکنش های مورد نظر را بمنظور برخورد با واقعیت موجود  مشخص کرد. گرامر تمپلیت در این حالت  بصورت زیر خواهد بود :
<xsl:template match=”NAME”>

</xsl:template>


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود