صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله هزینه سرمایه

مقاله هزینه سرمایه

دانلود مقاله هزینه سرمایه تحقیق مقاله انگلیسی هزینه سرمایه مقاله هزینه سرمایه ای دانلود مقاله هزینه سرمایه مقاله در مورد هزینه سرمایه مقاله درباره هزینه سرمایه تحقیق در مورد هزینه سرمایه تحقیق هزینه سرمایه تعریف هزینه سرمایه میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه و هزینه سرمایه فرمول هزینه سرمایه محاسبه هزینه سرمایه نرخ هزینه سرمایه

Paper cost of capital

مقدمه

تصمیم گیری و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاری باهدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم  در حوزه مدیریت مالی است.

برای دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاریها و کمینه نمودن سرمایه دو راهکار مناسب تلقی میگردد. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سود آوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. تحقیقات متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشی های مناسب با هدف کمینه نمودن هزینه سرمایه در کسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است. (ایسلی مائورین ۲۰۰۱) بطوریکه نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی بازده سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه موجبات افزایش ثروت سهامداران پدید می آید و مازاد نرخ بازده سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی برای سهامداران خواهد بود که این بازدهی در صورت عدم وجود نوع خاصی از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادی خواهد بود. لذا به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن ارزش شرکت تغییر نمی کند. و مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. تقریبا در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی هزینه سرمایه از عوامل مهم و موثر به شمار می آید. مدیران از هزینه سرمایه در مواردی چون:

 ۱) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

 ۲) استقرار ساختار بهینه

۳) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت

۴) جایگزینی اوراق عرضه

 ۵) مدیریت سرمایه در گردش

 ۶) سایر موارد مشابه استفاده می نمایند. ارزیابی هزینه سرمایه شرکت برای مدیران بدان دلیل با اهیمت است که مدیران می توانند به این طریق به ارزیابی مقاله های سرمایه گذاری و تعیین بودجه بندی سرمایه ای خود بپردازند به همین جهت سرمایه گذاران نیز تمایل زیادی در راستای ارزیابی خطرات کلی و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسیله به ارزیابی فعالیت های شرکت بپردازند (میکائیل وپاقانو ۲۰۰۳) مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است در واقع برهمین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری ارتباط برقرار می کند لذا با توجه به اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر گذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

واژه و مفهوم سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) می باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به غیر از حقوق سهامداران کلیه بدهی های بلند مدت شرکت را در بر میگیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلا هزینه سود تقسیم نشده یا سهام منتشر شده اخیر) کلا اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی های شرکت  اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی ها) همراه می باشد.

با توجه به اینکه سرمایه به عنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارد همچون هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت دارای هزینه می باشد و این به عنوان جزئی از مبانی تئوریک حسابداری تحت عنوان تئوری مالکانه تعریف می گردد بطوریکه هزینه هر جزئی از سرمایه ممکن است با سایر اجزا متفاوت باشد مثلا اگر شرکت بتواند به نرخ ۱۲ درصد وام بگیرد هزینه جزء بدهی دریافت سرمایه برابر ۱۲ درصد است در حالیکه هزینه اجزای دیگر مثلا سود تقسیم نشده می تواند بیشتر از ۱۵ درصد باشد. اجزای اصلی اقلام سرمایه عبارتند از: بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده و سهام جدید الانتشار

مثال) توضیحی در خصوص تفسیر هزینه سرمایه:

برای محاسبه هزینه متوسط سرمایه، ka نسبت های مطلوب بدهی، سهام عادی و سهام ممتاز و نیز هزینه هر جزء بافت سرمایه مورد نیاز است. برای روشن شدن مطلب فرض کنیم در بافت سرمایه مطلوب شرکت الف ۳۰ درصد بدهی، ۱۰ درصد سهام ممتاز و ۶۰ درصد سهام عادی در نظر گرفته شده باشد. با علاوه هزینه بدهی ka 10 درصد، هزینه سهام ممتاز kp، ۱۴ درصد و هزینه سهام عادی مربوط به سود تقسیم نشده ks برابر ۱۸ درصد باشد و نیز نرخ نهائی مالیات ۲۵ درصد باشد. حال اگر شرکت درصدد جمع آوری ۲۰۰ میلیارد ریال باشد برای حفظ بافت سرمایه مطلوب می باید ۶۰ میلیارد ریال از محل بدهی ۲۰ میلیارد ریال از محل سهام ممتاز و ۱۲۰ میلیارد ریال بقیه را از محل سهام عادی (سود تقسیم نشده یا انتشار سهام جدید) تامین مالی کند.


تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود