صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه
مقدمه
بدون تردید ” کتابهای مرزبان نامه و کلیله و دمنه دو گوهر ند که بر دیهیم کلام فارسی قرار دارند و نور دیگر جواهر هم از این دو مستعار است ، و تا کسی در نثر فارسی، تامل و تحقیق کامل نکرده باشد حقیقت این سخن نداند و قیمت این دو گوهر شبچراغ نشناسد. این دو کتاب از جنبههای مختلف ، قابل پژوهش و تحقیق هستند و صاحب علمان از دیرباز تاکنون، از این دو، نکتهها در باب ادب پارسی برگرفته و به رشته و تحریر کشیدهاند.

کلمات کلیدی:
مرزبان نامه
کلیله و دمنه
نثر فارسی
مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

کلیله و دمنه
کلیله و دمنه اثری ادبی و اخلاقی است که از قدیمترین و معروفترین متون ادبیات جهان بشمار می رود و تاکنون به بسیاری از زبانهای مختلف عالم ترجمه شده است و به لحاظ اهمیت و کثرت ترجمه ها از مبانی ادبیات تطبیقی محسوب می شود .این کتاب از حیث زیبائی اسلوب و لفظ وهمچنین افاده معانی بدیع و نثر سنگینش از بزرگترین و قویترین آثار منثور فارسی است ، در اصل به زبان سنسکریت ( زبان هند قدیم) از مشهورترین روایات تألیف «بیدپای» فیلسوف هندی بوده و با نام پنجه تنتره در پنج باب (کتاب) تدوین شده است.
نخستین ترجمه ای که از کتاب کلیله و دمنه شده به زبان تبتی بوده، ولی متأسفانه این نسخه را حوادث روزگار از میان برده است. این اثر را در زمان انوشروان ساسانی، وزیر دانشمندش برزویه طبیب از زبان سنسکریت به پهلوی برگرداند و خود ابواب و حکایات چندی بر آن افزود که اغلب از مآخذ دیگر هندی گرفته شده بود.کتاب کلیله و دمنه پانزده باب دارد که در اصل پنج باب بوده است و سه باب دیگر آن مأخوذ از کتاب بزرگ مهابهاراتا، حماسه ملی هند است که نه تنها یکی از آثار بسیار بزرگ هند باستان بشمار می رود بلکه یکی از آثار ادبی و حماسی بزرگ دنیاست.

فهرست مطالب
مقایسه ادبی مرزبان نامه و کلیله و دمنه 1
کلیله و دمنه 2
باب الحمامه المطوقه 5
مرزبان نامه 6
شگال خر سوار 7
منابع 12


تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود