صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

مقاله طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

دانلود مقاله طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی

چکیده
هدف از طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان عبارت است از
•    تقسیم موارد امتیاز دهی تا حداقل ۳ سطح جهت بررسی موشکافانه موارد فنی ، تولیدکنندگان تجهیزات ، آموزش ، برنامه زمان بندی پیشنهادی و … در مدارک پیشنهاد شده توسط  مناقصه کنندگان
•    گزارش گیری آسان با فرمول دلخواه که بر اساس سیاست تعیین شده توسط کارفرما و مشاور است (در صد وزنی موارد تعیین شده در هر سطح)
•    داشتن سند معتبر جهت پاسخ به شکایات
•    جلوگیری از اعمال سلیقه و تقلب در امتیاز دهی توسط کارشناس
•    یکسان سازی موارد مورد مقایسه در امتیاز دهی
•    امکان بررسی تک تک مراحل تولید امتیاز نهایی
•    نگهداری کلیه مشخصات ارائه شده از مناقصه کنندگان
بدین جهت در این مدرک به ترتیب ذیل توضیحاتی آورده شده است:
در فصل اول ارائه تعاریف کلی و فنی جهت جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه مشکل در توضیح روند کار آورده شده است.
در فصل دوم به توضیح سیاست کلی و روند برنامه و چگونگی عمل امتیاز دهی شده است
فصل سوم شامل موارد طراحی از جمله ER,DFD0,DFD1 است
فصل چهارم شامل کد ها و توضیحات مربوط به برنامه و گزارشات می باشد.

فهرست
چکیده
فهرست
پیشگفتار
تعاریف
مقدمه
TENDER
مناقصه کننده (BIDDER)
PROPOSAL
PROPOSAL EVALUATION
SELECTION OF MAIN CONTRACTOR
CRITERIA
VENDOR
تحلیل برنامه ارزیابی
مقدمه
تعریف سیستم
اهداف
مخاطبین
سرویس های اصلی
امتیاز دهی
گزارش گیری
معماری سایت
واسط کاربر
پایگاه داده
پردازش ها
طراحی
مقدمه
DFD سطح صفر
DFD سطح یک
پیاده سازی
دیاگرام
کد ایجاد STORED PROCEDURE
کد ایجاد TRIGGER
نقشه سایت
فرم های واسط کاربر
گزارش نهایی


تعداد صفحات : 34 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود