صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  مقاله تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب

مقاله تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب

دانلود مقاله تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب

اضطراب

به نظر رولومی [۱]اضطراب عبارت است از « ترسی که در اثر به خطر افتادن یکی از ارزشهای اصولی زندگی شخص ایجاد می شود» . ممکن است اضطراب را نوعی دردداخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک بسیار قوی است امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار خطری که متوجه فرد است .

اضطراب متعادل یا نرمال آن است که شدت عکس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفید است زیرا شخص را وادار می سازد که با موفقیت خطرات را از خود دفع می کند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تکامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست که مقداری اضطراب نداشته باشد .

اگر چه مقدار محدودی اضطراب برای رشد بشر ضروری است ولی مقدار زیاد آن نیز باعث اختلال در رفتار می شود و اغلب اوقات شخص را به نشان دادن رفتار نوروتیک یا پسیوتیک وادار می سازد . رولومی معتقد است که اضطراب شدید عبارت است از آن چنان عکس العملی که :

۱- متناسب با مقدار خطر نیست .

 ۲- توام با تعارض و سرکوبی و سایر مشخصات غیر عادی است .

۳- با علایم مرضی و مکانیزمهای دفاعی توام است .

باید توجه داشت که این مشخصات با یکدیگر ارتباط دارد بدین معنی که عکس العمل متناسب با خطر واقعی نیست زیرا نوعی از تعارض در شخص وجود دارد شخص نوروتیک بدرستی نمی داند چرا دچار اضطراب است و به همین دلیل عکس العمل های او مربوط است به حالت اضطراب و ارتباطی با دلیل اصلی آن ندارد .

رفتارهایی که از شخص نوروماتیک بروز می کند به منظور کم کردن درجه اضطراب است و هر رفتاری که به فوریت از میزان اضطراب بکاهد تکرار می شود . این نوع سازگاری نه تنا دلیل اضطراب را از بین نمی برد بلکه باعث ازدیاد آن خواهد شد .

فهرست

فصل اول.. ۱

کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۴

سوال مسئله. ۵

اهداف تحقیق.. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

فرضیه تحقیق.. ۶

متغیرهای تحقیق.. ۶

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم. ۶

فصل دوم. ۸

پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۸

اضطراب.. ۹

یادگیری اضطراب.. ۱۰

۱- محبت ( پاداش ) – خشم ( تنبیه ) به مقدار مساوی.. ۱۳

۲- محبت ( پاداش ) بدون تنبیه. ۱۴

۳- خشم ( تنبیه ) بدون پاداش… ۱۵

۴- محبت ( پاداش ) کم – خشم ( تنبیه ) زیاد. ۱۵

۵- محبت ( پاداش ) زیاد – خشم ( تنبیه ) کم. ۱۶

اضطراب سرکوب کننده است.. ۱۶

اضطراب.. ۲۱

دستگاه روانی.. ۲۳

رشد روان جنسی.. ۲۵

نابهنجاریها و اختلالات روانی.. ۲۷

اختلالات اضطرابی.. ۲۷

اضطراب تعمیم یافته. ۲۸

اضطراب رعبی.. ۲۹

فوبی.. ۳۱

هانز کوچولو ( مورد مشهودی از فوبی ). ۳۳

وسواس فکری و عملی.. ۳۴

علل اختلالات اضطرابی.. ۳۷

دیدگاه زیست شناختی.. ۳۷

۲- دیدگاه روان پویایی.. ۳۸

۳- دیدگاه رفتار گرایی.. ۳۹

۴- دیدگاه شناختی.. ۴۰

۵-دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی.. ۴۲

نظریه نئوفرویدیها درباره اضطراب.. ۴۵

آدلر و روان شناسی فردی.. ۴۵

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی.. ۴۶

اریک فرام. ۴۶

هینز کاهوت.. ۴۷

فصل سوم. ۴۹

روش تحقیق.. ۴۹

جامعه مورد مطالعه. ۵۰

حجم نمونه. ۵۰

روش نمونه گیری.. ۵۰

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر. ۵۱

روش آماری مربوط به فرضیه ها ۵۲

روش تحقیق : ۵۲

فصل چهارم. ۵۳

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۵۳

مقدمه. ۵۴

فصل پنجم. ۵۸

بحث و نتیجه گیری.. ۵۸

منابع.. ۶۰

ضمایم. ۶۱

( پرسش نامه اضطراب سنج کتل ). ۶۱


تعداد صفحات : 69 | فرمت فایل : word

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود