صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد
چکیده
امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می¬باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:
1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟
2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟
3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟
4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟
5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟
6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟
7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

واژگان کلیدی:
تغییر، جنسیت، مشروعیت، ممنوعیت، خنثی، فقه، حقوق

مقدمه
پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می شود که این موضوعات جدید تبعاً مسائل جدید حقوقی را به دنبال دارد، که در گذشته سابقه و زمینه وقوع آن وجود نداشته است. یکی از این موضوعات تغییر جنسیت است.
تغییر جنسیت به طور کلی عبارت است از تبدیل و تغییر جنسیت فرد از یک حالت به حال دیگر. در گذشته تغییر جنسیت و تبدیل مذکر به مؤنث و بالعکس، امری ناممکن تلقی می شد، امّا در دهه های اخیر هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است.
در پرتو پیشرفت علم پزشکی، جراحی و پیوند اعضاء، امروزه طبیبان می توانند جنسیت بعضی از اشخاصی را تغییر دهند و علائم جنسیتی را از شخص برداشته، و نشانه های جنسیت مخالف را در او قرار دهند. با توجه به اهمیت موضوع و خلأ قانونی موجود، در این پژوهش وضعیت تغییر جنسیت برطبق قواعد اصول کلی حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3
1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن 4
1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت: 4
1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی: 4
1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت 5
1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت 8
1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران 10
1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران: 10
1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران: 11
1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی 12
1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران: 12
1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی 13
1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه: 16
بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق 19
2-1- فصل اول: پیشینه موضوع 20
2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت 20
2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت 22
2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق 22
2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق 23
2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط 24
2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح 25
2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین 25
2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان 25
2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان 26
2-4- فصل چهارم: مهریه 28
2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق 28
2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه 28
2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی 29
2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر 29
2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان 30
2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان 30
2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان 31
2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث 32
2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش 32
2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش 33
بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 34
3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران 35
3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی 35
3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن 37
3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها 43
3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن 45
3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج 45
3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه: 48
3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث: 52
بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری 59
4-1- خلاصه 60
4-2- بحث 60
4-3- نتیجه گیری 61
فهرست منابع 64


تعداد صفحات : 76 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود