صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

بیان مسئله
«بررسی مقایسه ای شاخص (Berg  ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم »
سکته مغزی یا حوادث عروقی مغزی ، شایعترین بیماری ناتوان کننده نورولوژیک در بزرگسالان می باشد (   Hildick Smith، ۲۰۰۰ ) . این بیماری حداقل نیمی از بیماران را دربخش نورولوژی  بیمارستانها شامل می شود . سکته مغزی باعث آسیب سیستمهای حرکتی ، حسی ، ادراکی ،بینایی ، شناختی ، گویایی و …. شده ومهارتهای حرکتی وتعادلی آنهارا دچار اختلال می کند ، بنابراین ارزیابی حرکتی وتعادلی بیماران وکسب مهارتهای حرکتی  وتعادلی آنها دارای اهمیت فراوانی می باشد.
از طرفی مهارتهای حرکتی و تعادلی در سالمندان نیز دچار تغییراتی می شود که درفعالیتهای روزمره زندگی آنها تاُثیر گذار خواهد بود . بررسی وارزیابی تعادل از راههای گوناگون امکانپذیر است . دراین پژوهش یک بررسی مقایسه ای بین یکی از شاخصهای تعادل ( Berg  ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم انجام شده است .

اهمیــــت موضوع
اگرچه شیوع بیماریهای عروقی مغزی همچون سکته مغزی در ۲۵ سال گذشته کاهش یافته است ، سکته مغزی هنوز هم به عنوان سومین عامل مرگ ومیر درجهان محسوب می شود . در طی سه دهه گذشته ، همرا با پیشرفت در عرصه های مهم پزشکی زمینه های پیشگیری ، تشخیص ودرمان به موقع بیماریها مهیا شده است وبه دنبال این جریان شاهد سیر نزولی در مرگ ومیر بیماریهای مختلف در سالهای گذشته بوده ایم که از آن جمله سکتهد مغزی را می توان مثال زد که آمار مرگ ومیر این بیماران به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است ومتعاقباً برمیزان بازماندگان آن به دلیل ناتوانیها ومعلولیتهای به جا مانده افزوده شده است ( Chang   ، ۱۹۹۸ ) . میزان بروز سکته مغزی با افزایش سن ، به میزان قابل ملاحظه ای بالا می رود . از نظر آماری ، حدود ۴۴۰۰۰۰۰ بیمارسکته مغزی در سرتاسردنیا زندگی می کنند (  AHA ، ۱۹۹۸ ) . تعداد موارد سکته مغزی در ایالات متحده آمریکا سالانه حدود ۵۰۰۰۰۰ مورد است که میزان مرگ ومیر آنها ۲۳ % می باشد و۵۰ % از بیماران نیز ناتوانیهای نورولوژیک را در سر تاسر زندگی متحــــمل می شوند ( Pedretti ، ۲۰۰۱ ، Chang  ، ۱۹۹۸ ) . درایالات متحده شیوع سکته مغزی درمردان بیشتر از زنان بوده ودرمیان سیاه پوستان بیش از سفید پوستان دیده می شود (Neurological Reha. ،۲۰۰۰ ) .

فهرست مطالب
فصل اول
طرح پژوهش
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱: اهمیت موضوع
۲-۱: بررسی متون
۱-۲-۱: تعادل در افراد سالمند سالم
۲-۲-۱: تعادل در افراد مبتلا به سکته مغزی
۳-۱: اهداف پژوهش
۴-۱: متغیرهای مورد مطالعه
۵-۱: تعریف مفاهیم
تعریف کاربردی
کنترل تنه Trunk Control
همی پلژی / همی پارزی Hemiplegia/ Hemiparesis
۶-۱ فرضیات
۶-۱: روش بررسی
۱-۶-۱: جمعیت مورد مطالعه
۲-۶-۱: روش نمونه گیری
۳-۶-۱: معیارهای حذف واضافه
معیارهای حذف واضافه برای افراد سالم:
۴-۶-۱: روش کار وجمع آوری اطلاعات
مصاحبه
مشاهده ومصاحبه ارزیابی های اختصاصی
روش کار
۷-۱: روشهای آماری
۸ – ۱: ملاحظات اخلاقی
فصل دوم
مباحث نظری وپیشینهُ پژوهش
مقدمه:
« بخش اول »
۱ – ۲: سکته مغزی
۲-۲: علل بروز سکته مغزی
۳-۲: تاُثیرات سکته مغزی
۱-۳-۲: اختلالات حرکتی پس از CVA
اختلالات همراه:
۲-۳-۲: اختلال در تعادل
مکانیزم حسی
مکانیزم حرکتی
۳-۳-۲: کنترل تنه دربیماران سکته مغزی
۴-۲: نقش سیستمها در کنترل پوستچرال
۵-۲: کنترل حرکتی در وضعیت ایستاده
۱-۵-۲: alignment بدن
۲-۵-۲: فاکتورهای مؤثر درمورد تون عضلانی درحالت ایستاده
۳-۵-۲: تون عضلانی:
۶-۲: عوامل مؤثر ثبات دروضعیت ایستاده
۷-۲: استراتژیهای حرکتی درحین اعمال اغتشاش
۸-۲: ثبات درصفحه جلویی – عقبی
۱-۸-۲: استراتژی مچ پا:
۲-۸-۲: استراتژی مفصل هیپ
۳-۸-۲: استراتژی stepping
۹-۲: ثبات داخلی – خارجی
۱۰-۲: مکانیزم حسی در کنترل پوستچرال
۱-۱۰-۲: سیستم بینایی
۲-۱۰ – ۲: سیستم حسی پیکری
۳-۱۰-۲: سیستم وستیبولار:
۱۱-۲: تغییرات تعادل با افزایش سن
فصل سوم
نتایج
۱-۳: مقدمه
۲-۳: توصیف اطلاعات وداده های آماری
۳-۳: تحلیل اطلاعات و داده های آماری
۱-۳-۳: فرضیه اول
۱-۳-۳: فرضیه دوم
۲-۳-۳: فرضیه سوم
فصل چهارم
بحث ونتیجه گیری
مقدمه
۱-۴: مروری بر مفاهیم پایه
۱-۱-۴: مشکلات هماهنگی حرکتی
۱) اختلال در مرحله بندی sequencing
الف) برعکس شدن الگوی بکارگیری عضلات
ب) تاُخیر دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی
ج) انقباض همزمان عضلات آنتاگونیست
۲) تاُخیر در فعال شدن جوابهای پوستچرال
۳) مشکلات درسطح بندی آمپلی تود جواب عضلانی
۴): مشکلات تطابق حرکتی
۲-۱-۴: مشکلات حسی
الف) ازدست دادن یک حس
ج) وزن گذاری خشک (inflexible) برروی اطلاعات حسی
عدم تطابق حسی می تواند ناشی از وزن گذاری خشک برروی اطلاعات حسی باشد. این بدان معناست که دربیماران با نقص نرولوژیک، به یک حس وابستگی زیادی پیدا می کنند مثلاً وابستگی به بینایی یا حسی – حرکتی. هنگامی که حس های دیگر پیام کمتری ارسال نمایند دقت گزارشهای نهایی کاهش پیدا می کند وبی ثباتی حاصل می شود
۱) اختلال در تفسیر اطلاعات حسی
۲-۴: بررسی مقایسه ای نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند با افراد بیمار همی پلژی
• بحث
۳-۴: بررسی مقایسه ای نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند باافراد بیمار همی پلژی
• بحث
۴-۴: بررسی مقایسه ای نمره پویای آزمون برگ درافرادسالم سالمند با افراد همی پلزی
• بحث


تعداد صفحات : 49 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود