صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  دانلود مقاله بازوپایان

دانلود مقاله بازوپایان

دانلود مقاله بازوپایان Brachiopoda – تحقیق و مقالات رشته زیست شناسی

برکیوپودها (به معنی بازو پایان)
جانوران lophophorate
بازو پایان :
پوسته درخشان ها ظاهرا شبیه به حلزون های دوکپه ای و دیگر نرم تنان دو کپه ای هستند اما دو بخش پوسته جاندار بیشتر شکمی پشتی هستند تا پهلوئی که در حلزون های دو کپه ای می باشد یک بازو پا بصورت چسبیده به پایه خود با یک ساقه زندگی می کند که به آرامی پوسته خود را باز می کند تا به آب اجازه دهد که در میان پوسته ها و lophophore جریان یابد . همگی بازو پایان در یائی هستند . بازو پایان زنده آثاری از گذشته های غنی تر هستند فقط در حدود ۳۳۰ گونه منقرض شده شناخته شده است . اما ۳۰۰۰۰گونه از فسیل های دوران مزوزوئیک و پالئو زوئیک وجود دارد .یک رابطه به گذشته lingual یک جنس بازو پای زنده می باشد که در طی ۴۰۰ میلیون سال تغییر چندانی نکرده است .

بازوپایان (Brachiopoda)
بى‌مهرگان دریایى که اسکلت خارجى آنها از دو کفه (valve) تشکیل شده است. این دو کفه بهم متصل بوده و از اتصال این دو، محور یا خطى بوجود مى آید که به آن خط لولا یا خط دندانه یا Hing line مى گویند. براکیوپودها غالبا در محیط هاى کم عمق و همراه با مرجان ها و اسفنج ها زیست مى کنند. این شاخه از جانوران در دیرینه شناسى داراى اهمیت فوق العاده اى بوده و در دوران پالئوزوییک و مزوزوییک بسیار فراوان بوده اند. بطور کلى، از کامبرین ظاهر شده و تا عهد حاضر وجود دارند. تمام بازوپایان، دریایى و جانورى ثابت مى باشند. بعبارت دیگر وجود بازوپایان در رسوبات مورد مطالعه براى دریایى بودن آن رسوبات کافى است. براکیوپودها توسط ساختمانى بنام ساقه (Pedicle) خود را به کف دریا ثابت مى کنند. اما امکان دارد در عده اى دیگر بجاى ساقه توسط خارهایى که در سطح خارجى آنها وجود دارند خود را ثابت نمایند. تولید مثل : از نوع جنسى است اما فرم هرمافرودیت نیز دیده مى شود. پس از تشکیل تخم (زیگوت) یک لارو تشکیل مى شود که این لارو مدتى بحال آزاد در آب شناور بوده تا اینکه خود را به نقطه اى ثابت کند و بقیه مراحل رشد را طى نماید دو ماهیچه که سبب باز شدن کفه ها از هم مى شود Diductore و دو ماهیچه که سبب بسته شدن کفه ها مى گردد Adductore نامیده مى شود و ماهیچه هایى که موجب حرکت کفه ها حول ساقه مى شود Adgustore نامیده شده است. بطور کلى شاخه براکیوپورا به دو رده (Class) تقسیم مى شود :

۱- مفصل داران (Articulata)
۲- بى مفصلان (Inarticulata)

رده مفصل داران
در این رده، تقسیم بندى با توجه به ساختمان صدف، شکل لوفوفوز و مشخصات Delthyrium صورت مى گیرد.برخى از آنها را بر اساس لوفوفور تقسیم بندى مى کنند :
۱- مفصل داران با لوفوفور مارپیچى :
از این گروه مى توان به Order Orthida و Suborder Orthacea اشاره کرد. این زیر راسته از کامبرین تا کرتاسه فراوان بودند و صدف آنها نسبتا مسطح، غیر منقوط با خط لولاى مستقیم که ساقه از یک Delthyrium خارج شده. جنس Orthis متعلق به این زیر راسته است که شاخص پالئوزوییک زیرین بوده و اندازه آن کوچک، داراى دنده هاى شعاعى ساده و ظریف (Costae) و هر کفه محدب مى باشند.
Suborder Spiriferacea : بر خلاف زیر راسته قبلى که از اردویسین ظاهر شده و تا امروز وجود دارند، در سیلورین ظاهر شدند، در کربونیفر بالایى حداکثر گسترش را داشتند و در لیاس رو به کاهش نهادند. داراى خط لولایى مستقیم مى باشند. از جنس هاى مهم آن مى توان به جنس Sprifier اشاره نمود که خط لولایى طویل و مستقیم با Fold و Sulcuse برجسته و مشخص، دنده هاى شعاعى فراوان و برجسته که حالت Plication را نشان مى دهند. در دونین به فراوانى از سازنده هاى مختلف گزارش شده اند : سازند خوش ییلاق، سازند پادها (در ایران مرکزى) و سازند سیبزار.
۲- مفصل داران با لوفوفور نوارى :
مى توان به Suborder Terebratulacea اشاره نمود که لوفوفور بصورت یک نوار پیچیده است. صدف از نوع منقوط مى باشد. از دونین ظاهر شده اند، درژوراسیک تنوع و گسترش زیادى پیدا کرده اند و در حال حاضر نیز گونه هایى از آنها در دریاها زندگى مى کنند. از این گروه مى توان به جنس Terebratula اشاره نمود.
۳-براکیوپودهاى مفصل دار با صدف منقوط کاذب :
از این گروه مى توان به Productacea Suborder اشاره نمود که در کربونیفر و پرمین فراوان بوده اند. نحوه ثابت شدن آنها توسط خارهاى طویل و توخالى که در روى کفه ها و غالبا اطراف خط لولا وجود داشته، صورت مى پذیرفته است. به عبارت دیگر، فاقد ساقه اند. غالبا داراى خط لولاى مستقیم الخط، فاقد دستگاه بازویى مشخص، لوفوفور مارپیچى و بعضى از گونه ها داراى کفه براکیال به حالت مسطح یا مقعرند. یکى از جنس هاى آن Products مى باشد.

فهرست مطالب
برکیوپودها (به معنی بازو پایان)
جانوران lophophorate
بازو پایان :
بازوپایان (Brachiopoda)
رده مفصل داران
۱- مفصل داران با لوفوفور مارپیچى :
۲- مفصل داران با لوفوفور نوارى :
۳-براکیوپودهاى مفصل دار با صدف منقوط کاذب :
براکیوپودا
شاخه بازوپایان (phylum brachiopoda)
شکم‌ پایان
حلزون
بدن حلزون
حلزون چگونه راه می‌رود؟
شگفتیهای حلزون
ناوپایان
دوکفه‌ای‌ها
انواع دوکفه‌ای‌ها
تعیین سن دوکفه ایها
رده بندی سرپایان
نمونه ای از سر پایان
کلیاتی راجع به ساختار بدنی و بیولوژی سرپایان :
کاربرد سرپایان:
فسیل شناسی بازوپایان
چکیده
شناسائی جنس
ویژگیهای سطح خارجی کفه ها
تاریخچه بازوپایان
شاخه بازوپایان
رده بندی بازوپایان
طبقه‌ شناسی بازوپایان
نتیجه گیری
لیست عکس ها

 

 


تعداد صفحات : 45 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود