صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  سنتز مکانوشیمیایی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

سنتز مکانوشیمیایی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

سنتز مکانوشیمیایی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

چکیده:
در پژوهش حاضر، تهیه در اکسید تیتانیوم با ساختار نانوبلوری به روش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. پودر سولفات تیتانیل (TiOSO4) به عنوان ماده اولیه واکنش و پودر کلرید سدیم (NaCl) به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد. مخلوط دو ماده با نسبت وزنی کلرید سدیم به سولفات- تیتانیل برابر ۹ به ۱، درون آسیاب سیاره ای پر انرژی به مدت ۴ ساعت آسیاب شده و در دمای ۶۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتیگراد در هوا به مدت ۳۰ دقیقه آنیل شد. سپس پودر حاصل با آب مقطر شسته و در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد در هوا خشک شد. ذرات تولید شده تحت آزمایش های پراش پرتو XRD)X) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیاب مخلوط به مدت ۴ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۰ به ۱ منجر به تولید پودر آمورف گردیده و با آنیل کردن پودر حاصل؛ ذراتی با اندازه متوسط در محدوده nm10-15 بدست آمد. در پایان فرآیند، فاز NaCl که در واکنش شرکت نکرده بود، با شستشوی ساده حذف گردید.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 8 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود