صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  رفتار خوردگی و اکسایش فولاد CK45 آلومینیزه شده به روش سمانتاسیون جعبه ای

رفتار خوردگی و اکسایش فولاد CK45 آلومینیزه شده به روش سمانتاسیون جعبه ای

رفتار خوردگی و اکسایش فولاد CK45 آلومینیزه شده به روش سمانتاسیون جعبه ای

چکیده:
در این مقاله اثر حضور پوشش آلومینیزه بر فولاد CK45 بر روی مقاومت به خوردگی آن در محیط های مختلف و نیز بر روی مقاومت به اکسایش آن در مقایسه با ۳ نوع فولاد دیگر بررسی شد. مقاومت به خوردگی پوشش آلومینیزه، طی یک هفته (۱۶۸ ساعت)، به روش غوطه وری در محیط های آب دریا، آب نمک، محلول سود، محلول آبی H2S و محلول اسید سولفوریک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد در مقایسه با این مقاومت در ۳ نوع فولاد CK45 ،ST37 و ۳۱۶L زنگ نزن سنجیده شد. آزمون اکسیداسیون نیز در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۰۰ ساعت در مجاورت هوا، در مقایسه با این مقاومت در همان ۳ نوع فولاد انجام گردید. نتایج بیانگر این مطلب بود که پوشش های آلومینیوم، در محیط های دریا، آب نمک دارای مقاومتی مشابه با فولاد زنگ نزن بوده و مقاومت آن در برابر دو فولاد دیگر بهتر است. در مقابل پوشش آلومینیزه دارای مقاومت کمتری در محیطهای قلیایی و اسید سولفوریک بوده و مقاومت آن حتی از فولادهای کربنی بدون پوشش ه کمتر است. مقاومت به اکسایش پوشش آلومینیزه در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد بلا استثنا برتر از سایر فولادهای مورد مطالعه در این تحقیق بود.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 7 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود