صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت صنعتی

دانلود مقاله کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت صنعتی

دانلود مقاله کارسنجی و زمان سنجی رشته مدیریت صنعتی

مقدمه
وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.
موضوع مورد بحث در این مقاله کارسنجی وزمان سنجی است.
در فصل اول، موضوع مقاله، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی مقاله آشنا می شوید.
در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع مقاله و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.
در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع مقاله شرح داده خواهد شد.
در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام مقاله ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.
فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.
موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.
در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

تعریف موضوع
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.
بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.
مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
مقدمه ۱
تعریف موضوع ۳
اهداف انجام مقاله ۴
محدوده زمانی و مکانی انجام مقاله ۵
نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار ۶
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه ۷
تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی ۸
چند تعریف از بهره وری ۱۰
روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ۱۱
بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی ۱۲
روش تعیین کل زمان کار ۱۳
ارزیابی کار ۱۶
هدف کارسنجی ۱۹
موارد استفاده کارسنجی ۱۹
فنون کارسنجی ۲۳
مطالعه کار ۲۳
فواید مطالعه کار ۲۶
کارسنجی ۲۷
مراحل اصلی مطالعه کار ۲۸
مطالعه روش ۲۹
اهداف مطالعه روش ۲۹
ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ۳۱
علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند ۳۸
تربلینگ ها ۴۶
زمان سنجی ۵۰
مقدمات زمان سنجی ۵۱
اهداف زمان سنجی ۵۵
تکنیک های مختلف زمان سنجی ۵۶
مراحل اساسی زمان سنجی ۵۷
انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ۵۸
طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ۵۹
کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ۶۰
بررسی روش در انجام زمان سنجی ۶۱
مراحل زمان سنجی به روش Stop watch 61
تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ۶۲
انواع عناصر کاری ۶۳
انواع کرونومتر ۶۶
روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ۶۷
مشکلات ثبت زمان ۷۴
محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ۷۴
ضریب عملکرد ۷۵
روش و ستینگ هاوس ۷۹
روش توازن اجرای کار ۸۰
الونس ۸۰
محاسبه زمان استاندارد ۸۲
سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM 84
کاربرد، مزایا و معایب روش MTM 84
واحد زمان در سیستم MTM 85
انواع MTM 86
حرکت بسیط در سیستم MTM 87
روش زمان سنجی MOST 87
کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST 89
فصل سوم : بررسی وضعیت موجود
مقدمه ۹۰
معرفی شرکت ۹۱
شهردارو در یک نگاه ۹۲
محدوده مکانی شرکت شهردارو ۹۳
تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو ۹۴
نمودار سازمانی شرکت شهردارو ۹۵
چارت سازمانی شرکت «مدیریت» ۹۶
خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو ۹۷
لیست تجهیزات جامدات ۹۸
معرفی واحدی که مقاله در آن انجام شده ۱۰۰
بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ۱۰۱
نمودار OPC تولید قطره ۱۰۲
نمودار FPC ساخت قطره ۱۰۳
بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ۱۰۵
نقشه جریان ۱۰۶
نمودار جریان فرآیند ۱۰۷
جدول زمان بندی ۱۰۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات
مقدمه ۱۱۰
نقاط قوت ۱۱۱
نقاط ضعف ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ۱۱۶
پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ۱۱۸
شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی ۱۲۱
چند نکته مهم ۱۲۲
منابع مورد استفاده ۱۲۳


تعداد صفحات : 126 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,