صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود مقاله کاربردهای مبدل اطلاعات

دانلود مقاله کاربردهای مبدل اطلاعات

دانلود مقاله کاربردهای مبدل اطلاعات – مقاله پایانی
مقدمه:
اندازه گیریΔ-∑ با تفکیک(وضوح)بالا ADC عرصۀ وسیعی از وضعیت 30 سیگنال سنسور دقت وتحصیل اطلاعات رادگرگون کرد. Δ-∑ ADCهای مدرن حالت تفکیک بدون از دست دادن کدبدون نویز 24بیت وبیشتراز19بیت را پیشنهادمی کنند.

اتصال PGAهای یک تکه(on-chip) با تفکیک بالا واقعا نیازبه حالت مداری سیگنال را رفع می کند-سنسور دقت میتواند مستقیما با ADC در حالتهای متعددی قرار بگیرد.

چنانچه در فصل3 این کتاب به تفضیل مورد بحث قرارگرفت.معماری Δ-∑بسیار دیجیتالی است ، بنابراین بالنسبه جمع مشخصات قابل برنامه ریزی وانعطاف پذیری بیشتردر کاربردهای آنها آسان است.میزان(سرعت) فرکانس قطع فیلتر میان گذردیجیتال ، تقویت PGA ،انتخاب کانال ، برش وروش های کالیبراسیون فقط تعدادی از ویژگی های امکان پذیر هستند.یکی از مزایای فیلتر دیجیتال یک تکه( on-chip) شکاف های آن است که می تواند برنامه ای برای تامین مطلوبHz 60/50

بازپس دان منبع تغذیه ارائه دهد. بعلاوه ، هنگامیکه ورودی به یک ADC Δ-∑ بیشترازحد نمونه است،نیاز به فیلتر بدون دوگانگی(antialiasing) ابداً به سختی حالت ADCهای نوع قدیمی مدل نایکوئیست نیست.حالت عادی بازپس دادن همچنین نتیجۀ استفادۀ وسیع ازورودیهای مرجع و آنالوگ گوناگون است.یک مزیت مهم Δ-∑ ADCها این است که آنها بطور نمونه درفرایندهای CMOS طراحی می شوند، بنابراین آنها نسبتاً ارزان قیمت هستند.

فهرست مطالب:
اصول ADC های
ملاحضات آهنگ بی بار (سوت ساکن)
فصل دوم (کاتربرد های مبدل اطلاعات)
دقت اندازه گیری وضعیت سنسور
مقدمه
کاربردهای دقت اندازه گیری EDADC
تحلیل طراحی سنجش مقیاس (ترازوی دیجیتال) ADC AD7730
وضعیت ترموکوپل مورد استفاده AD7793
اندازه گیری دیجیتال مستقیم دما
سنسورهای دمای فرعی میکروپرسسور
کاربردهای ADC ها در دستگاه های اندازه گیری توان
فصل سوم AD7730/AD7730L
کاربردها
تحریک DC پل
تحریک AC پل
تحریک دو قطبی پل
ضمیمه Data sheet
منابع


تعداد صفحات : 90 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود