صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله آلودگی هوا و آثار آن

دانلود مقاله آلودگی هوا و آثار آن

دانلود مقاله آلودگی هوا و آثار آن دانلود رایگان مقاله آلودگی هوا مقاله آمار آلودگی هوای تهران مقاله پاورپوینت آلودگی هوا مقاله در مورد آلودگی هوا مقاله انگلیسی در مورد آلودگی هوا مقاله راجع به آلودگی هوا مقاله آلودگی هوا مقاله آلودگی هوا pdf مقاله آلودگی هوا در تهران

Air Pollution

آلودگی هوا و آثار آن

فهرست مطالب
فصل ۲ ۵
۱-۲ مقدمه ۵
۲-آلودگی هوا و آثار آن ۶
۳-۲ تاریخچه آلودگی هوا ۷
۵-۲ عوارض ناشی از آلاینده های هوا ۱۴
۶-۲ اثرات جهانی آلودگی هوا ۱۶
موقعیت استانی – ملی ۲۰
موقعیت فرا منطقه ای ۲۲
بر نقش فرا منطقه ای آن افزوده است (طرح جامع) ۲۳
اقلیم منطقه و اثرات مثبت و منفی آن بر آلودگی هوای شهر مشهد ۲۳
اثرات مثبت و منفی اقلیم بر آلودگی مشهد مشهد ۳۱
آثار مثبت اقلیم ۳۱
آثار منفی اقلیم ۳۲
شناسایی منابع آلاینده مشهد و حومه ۳۴
اولویت بندی با توجه به موقعیت استقرار منابع آلاینده ۴۲
اولویت بندی با توجه به نوع سوخت مصرفی ۴۲
اولویت بندی با توجه به جهت بادهای غالب ۴۲
اولویت بندی با توجه به نوع فعالیت ۴۳
اولویت بندی با توجه به نوع آلودگی ۴۳
اهداف مبارزه با آلودگی هوا: ۴۳
قوانین زیست محیطی در ایران ۴۵
۷-۱ تجارت سایر کشورها در مورد اتومبیل در مقایسه با ایران ۴۶
اجرای اخذ عوارض ۵۱
اخذ عوارض در کشور فرانسه ۵۱
عوارض در کشور هند ۵۳
عوارض در ایالات متحده ۵۵
سایر تجارت و سیستم های مبتنی بر پرداخت ۵۶
۴-۷-۱ تجربه مارسی ۵۹
۵-۷-۱ تجربه بروکسل ۶۰
۶-۷-۱ تجربه پرتلند ۶۱
۷-۷-۱ تجربه هلند و چکسلواکی ۶۱
۸-۱ دولت و ‌آلودگی هوا ۶۲
آزمونهای انتخاب در مقابل ارزش گذاری مشروط ۶۳
آزمونهای انتخاب CCE 64
تضریح مدل و برآورد. ۶۷
۱-۴ تکنیکهایی برای ارزش گذاری اثرات زیست محیطی ۶۹
۱) روش تغییر در بهره وری ۶۹
۲) رهیافت سرمایه انسانی ۷۰
۳) مخارج تدافعی ۷۰
۴) مخارج جایگزینی/ بازسازی ۷۱
۵) مقاله های سایه ای ۷۱
۶) روش هزینه فرصت ۷۱
ب) تکنیک های بازاز جایگزین ۷۲
۱روش دستمزد ناهمگن ۷۲
۲) رهیافت ارزش ملک (مسکن) ۷۲
روش هزینه سفر ۷۳
ج) تکنیکهای بازار فرضی ۷۴
۳)رتبه بندی مشروط ۷۵
۴) مدلسازی انتخاب ۷۵
۵) تکنیک داخلی ۷۶
د) روش انتقال فایده ۷۶
 
برای ارزیابی قابلیت انتقال مطالعات موجود وجود دارد. علاوه بر صحت علمی‌آنها (بروکشایر ونیل، ۱۹۹۲)، بایستی به تناسب مطالعات اصلی نیز توجه ویژه ای داشت. به عبارت دیگر محیط مطالعه اصلی و محیط انتقال، بایستی بیشتری شباهت را با یکدیگر داشته باشند (دسووسگس و همکاران، ۱۹۹۸). به ویژه وسعت تغیرات زیست محیطی و کالاهای زیست محیطی متاثر بایستی شبیه یکدیگر باشند، (۲) شرایط زیست محیطی اولیه بایستی قابل مقایسه باشند و (۳) ویژگیها اقتصادی- اجتماعی جمعیتهای متاثر بایستی شبیه یکدیگر باشند. علانه بر این تحلیل گران بایستی تعمیم خود را بر مبنای غنای جزئیات مطالعات اصلی بنا نهند.
ب) ترکیب (تلفیق) اطلاعات موجود.


یافتن مطالعاتی که به حد کافی معیارهای عمومی‌مذکور در بالا را برآورده سازند ممکن است متشکل باشد. درعین حال، چنانچه تحلیل گران بتوانند مطالعات مفید مختلفی را انتخاب کنند، با مساله استخراج کلیه اطلاعات مرتبط به دست آمده از یک روش حساس مواجه خواهند بود.


ساده ترین رهیافت، استفاده از مجموعه مطالعات انتخاب شده به منظور دستیابی به دامنه ای از برآوردهای ممکن (برآورده های حد پائین و حد بالا) یا آمارهای توصیفی ساده (یعنی میانگین و انحراف معیار) است. رهیافت پیچیده تر، استفاده از تکنیکهای فرا- تحلیلی می‌باشد رهیافت فرا تحلیلی در واقع تحلیل آماری مجموعه بزرگی از نتایج مطالعات موجود به منظور تلفیق یافته ها است.


فرا تحلیلی نباید صرفا به عنوان ابزاری برای ایجاد برآورده های نقطه ای و با هدف انتقال آنها برای یک محیط جدید تلقی شود. به اعتقاد برگ و همکاران (۱۹۹۷) و گاررود ویلیس (۱۹۹۹)، فرا تحلیل ممکن است ابزاری سودمند برای کشف عوامل تشکیل دهنده ارزشهای اقتصادی باشد که بر اختلافات بین و درون مطالعات فردی تاثیر گذاشته اند.


به رغم اینکه مطالعات مختلفی از تکنیکهای فراتحلیلی برای ترکیب پژوهشهای ارزش گذاری زیست محیطی استفاده کرده اند، اما، فرا تحلیلی هنوز یک رهیافت نسبتا تحت توسعه است و بندرت در فراهم آوردن اطلاعتی که برای انتقال یا برای ارزیابی قابلیت انتقال سودمند هستند، تلاشهای کاربردی انجام می‌دهد (سووسگس و همکاران، ۱۹۹۸، گاررود ویلیس، ۱۹۹۸).


ج) انتقال اطلاعات
پس از شناسایی مطالعات مرتبط و ترکیب اطلاعات موجود، گام بعدی شامل انتقال چنین اطلاعاتی به منظور دستیابی به برآورده هایی از هزینه های (یامنافع) سرانه و سپس مقادیر رفاهی اجتماعی (جمعی) است. این امر مستلزم تعدیلهای دقیق در برآورده های موجود است و ممکن است برخی تصمیمات اختیاری  را نیز در بر گیرد


تعداد صفحات : 76 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود