صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پاورپوینت وضعیت حقوق ورزشی در ایران

دانلود پاورپوینت وضعیت حقوق ورزشی در ایران

دانلود پاورپوینت وضعیت حقوق ورزشی در ایران ppt
وضعیت حقوق ورزشی در ایران
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است .

مقدمه:
●بی اطلاعی کل جامعه‏ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.
●عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی وعدم آگاهی آنها نسبت به مسئولیت های مدنی خوددر نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها ویا مدیران می‏دانند وگستره‏ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان ، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.
●مطالعه‏ی حقوق ورزش، به جامعه‏ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.

مفاهیم وواژه ها:
●حقوق ورزشی◄ شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر روابط ورزشی و مسئولیت ها وحوادث ناشی از آن که فیمابین ارگانها و دوایر ورزشی و باشگاهها و ورزشکاران و مربیان و داوران و مسئولان باشگاهی ایجاد میگردد حکومت میکند .هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش ، اتخاذ سیاست ها وپیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده ومجازاتها وتنبیهات متخلفین ومجرمین حوادث جانی ، مالی ، حیثیتی ، اداری وفنی در عرصه های ورزشی را گوشزدمینمایدتابانظم وبرقراری انضباط عمومی ، بستر امن ومناسبی را برای رقابت وفعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجودآورد.
●مسئولیت مدنی◄مسئولیت مدنی عبارتست از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است .در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد .
●تقصیر یا خطا ◄قانون مدنی ،تقصیر را اعم از تفریط و تعدی معرفی نموده است ویا انجان دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایست ازآن پرهیز کند یا خوداری از کاری که باید انجام دهد.

حقوق ورزش در جهان:
● نخستین بار واژه«حقوق ورزش» در سال 1984 در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد .
● نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال 1990 توسط مرکز تحقیقات هلنی(hcrsl) و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقب آن در سال 1992، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها ، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره ، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد.
● کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است.این قانون در ژوئیه سال 2000 جایگزین قانون ژوئیه 1980 شده است.
● در آمریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون ، مقررات وتصمیمات قضایی است.این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران وحل اختلاف وضع شده است .
● در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید بر استانداردهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کندمعمولا چینی ها میانجیگری وداوری را به قضاوت ترجیح می دهند .

حقوق ورزشی در ایران:
● تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند :دوره قبل از انقلاب مشروطیت(رعایت مقررات عرفی وشرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود)، دوره بعداز انقلاب مشروطیت(قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد )، از سال 1352به بعد(بموجب ماده 42 قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده 42قانون مجازات عمومی چون مغایرتی با اصول وموازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الاجراء است . یعنی در سال1361این قانون در بند 3 ماده 32 و در سال 1370در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی جای گرفت ).
● حقوق ورزشی به عنوان یک درس از سال 1355 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار تدریس شد .وسپس در دانشکده های حقوق دانشگاههای ایران به ویژه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری چه به عنوان مقاله های تحصیلی و یا تحقیق ، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است.

مسئولیت مدنی در ورزش:
● بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی درسال 1339و باپدیدآمدن نص صریح قانونی درباب مسوولیت مدنی،امیدی تازه بوجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسوولیت مدنی تا حدودی درمراجعه آسیب دیدگان تصمیماتی هرچند کم ومحدود در برخورد این مسائل اتخاذ کنند.
● مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی را برعهده دارند ودر صورت بروز حادثه برحسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دوگروه عمده تقسیم می شوند.
● گروه اول : شامل مربی ، سرمربی، مربی بدنساز،معلم ورزش، داور، پزشک تیم وامثال آنها هستند .این افراد عمدتا در فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم نظارت واعمال مدیریت فنی می کنند.
● گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسائل وتجهیزات و اماکن ورزشی ویا با مدیران گروه اول مرتبط هستند .این گروه شامل سرپرستان ورزشگاهها و اردوهای ورزشی،کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها ، هیئت هاوانجمن های ورزشی می شود.

مولفه های محیط حقوقی ورزش :
●قوانین و مقررات ورزشی : شامل سه مولفه کلی قوانین پیشگیرانه ، قوانین حمایتی وتنبیهی می باشد.
●قوانین پیشگیرانه:
1- قانون منع تبعیض(بند 9 از اصل سوم قانون اساسی ).
2-قانون امنیت (اصل بیست و دوم قانون اساسی ).
3- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش.
4- منع شرط بندی (ماده 654 قانون مدنی ).
5- منع استفاده از مواد نیروزا(بند 31 از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی المپیک).

مولفه های محیط حقوقی ورزش :
●قوانین حمایتی :
1-تربیت بدنی رایگان (بند3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
2-برابری در پیشگاه قانون (اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
3-قانون برنامه سوم توسعه
4-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
5-قانون تامین اعتباراحداث، تکمیل ، توسعه و تجهیزات ورزشی مصوب سال76
6-قانون سازمان تربیت بدنی
7-مقررات و دستور العملهای حمایتی آموزش و پرورش
8-مقررات ودستورالعمل های حمایتی وزارت علوم
9- دستورالعمل حمایتی دانشگاه آزاد اسلامی
10-قانون سرباز قهرمان
11-آئین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزش
12-آئین نامه صندوق های اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش
13-آئین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان
14-شرط بندی ماده 655 قانون مدنی
15-ورزش حرفه ای
16- آئین نامه اجرائی ماده 11 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی
17- قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
18- آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی


تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود