صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پاورپوینت نور جرم و ممنتم یک کوانتا – 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت نور جرم و ممنتم یک کوانتا – 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت نور جرم و ممنتم یک کوانتا – 13 اسلاید
nدرسال 1905 اینشتین رابطه معروف انرژی خود را بصورت 2E = mc ارائه کرد.
nمیتوان ابتداآنرا بصورت E= Eo=moc2 در نظر بگیریم، که درآن E0 انرژی در حال سکون وm0 جرم در حال سکون جسم هستند، همچنین از نظر دیمانسیون داریم:
nمربع سرعت × جرمmc2 = = انرژی
nٌW = F. X = ma . x = kg . m/sec2 . m =
nkg(m/sec)2 j
n mc2 = kg. (m/sec)2 = j= انرژی


تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود