صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت – 280 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت – 280 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت – 280 اسلاید
محیط سیستم

هر سیستم، به طور کلی، در محیطی قرار دارد. سیستم، از عوامل محیطی تأثیر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد. به عبارت دیگر، سیستم و عوامل محیطی (مانند عوامل طبیعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) بر هم کنش و واکنش متقابل دارند. به این ترتیب، محیط هر سیستم را عواملی تشکیل می دهند که اگر چه جزء سیستم نیستند، اما تغییر در هر یک از آنها، می تواند موجب تغییراتی در سیستم شود.بنابراین، محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می توانند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند


تعداد صفحات : 280 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود