صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پاورپوینت ارتباط با دیگری – 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارتباط با دیگری – 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارتباط با دیگری – 21 اسلاید
n نمونه ی 2-3
nمثل همیشه زنگ که خورد ، پروین و دوستش به طرف خانه شان رفتند. توی راه،دوست پروین رو به او کرد و گفت :
nامروز از صبح، خیلی سر و حال بودی! ا تفاقی افتاده؟
nبله، آخه من امروز می خوام برم تئاتر.
nراستی ؟
nبله ، پدرم قول داده که امرو،ز ما را ببرد تئاتر.
nخوش به حالت ، من تا حالا تئاتر ندیدم.
n کاش می شد تو هم بیایی .
nآره ، خیلی دلم می خواد بیام.
n…
n در که باز شد، پروین بدو بدو از حیاط گذشت و با صدای بلند گفت : “آخ جون، امروز می ریم تئاتر . ” وارد ساختمان که شد ، برادرش را دید و قبل از این که حرکتی بکند، متوجه شد که برادرش انگشتش را روی لبانش گذاشت و با سر به طرف اتاق اشاره می کند . با صدای آهسته از او پرسید چیزی شده ؟ او سرش را تکان داد و رفت به اتاق خودش . پروین فهمید که اتفاقی افتاده، اتفاقی که نمی توانست چندان خوب باشد، سرش را پایین انداخت و به دنبال برادرش به اتاق رفت . …


تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود