صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله پژوهشی در تناسب آیات

دانلود مقاله پژوهشی در تناسب آیات

دانلود مقاله پژوهشی در تناسب آیات

مقدمه:
(امام رضا (ع) می فرمایند: قرآن ریسمان و دستگیره محکم الهی است، قرآن راه برتری است که انسانها را به سوی بهشت ره می نماید و از آتش دوزخ می رهاند، گذشت زمان آنرا فرسوده نمی کند و گفتار آدمیان آن را تباه نمی سازد زیرا ویژه زمانی خاص نیست و دلیل روشنی برای همه انسانهاست. از پیش رو و پشت سر، خط بطلان بر آن کشیده نمی شود، کتابی است فرود آمده از سوی حکیم حمید)
این معجزه جاوید که به صورت کتابی مشتمل بر سور و آیات است، مجموعه ای هدفمند، منظم و یکپارچه است که در عین کامل بودن و مشتمل بودن بر تمام نیازهای بشر از هر گونه ضعف و یا زیادت مبراست.
قرآن کریم دریچه ای است مابین خالق و مخلوق، خالقی ازلی و ابدی و مخلوقی فانی و این کتاب مقدس در همه ادوار، پاسخگوی بشر تشنه حقیقت و خواهان شناخت خالق خویش است شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان فرد عالم و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن امری ضروری و واجب است. شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب، در تکوین سرنوشت جوامع اسلامی و بلکه در تکوین سرنوشت بشریت مؤثر بوده است. نگاهی به تاریخ، این نکته را روشن می کند که عملاً هیچ کتابی به اندازه قرآن بر روی جوامع بشری و بر زندگی انسانها تاثیر گذار نبوده است.

فهرست مطالب
مقدمه:
بیان مسأله:
اهمیت موضوع:
سؤالات اصلی:
سؤالات فرعی:
فرضیه:
چکیده:
بخش اول: بررسیهای مفهومی
بررسی لغوی تناسب:
بررسی لغوی سیاق:
بررسی لغوی اسباب النزول:
بررسیهای اصطلاحی:
تعریف اصطلاحی تناسب:
تعریف اصطلاحی سیاق:
تعریف اصطلاحی اسباب النزول:
مقایسه بین تناسب، سیاق و اسباب النزول:
انواع تناسب
بخش دوم: پیشینه پژوهشها و آراء علما در مورد تناسب:
فصل اول: سده های اول تا پنجم
فصل دوم: سده های ششم تا نهم
فصل سوم: سده های دهم تا چهاردهم
فصل چهارم: علمای معاصر
فصل پنجم: مستشرقین
بخش سوم: پژوهشهای موردی آیات
فصل اول: سوره بقره آیات ۳۹-۳۰
فصل دوم: سوره آل عمران آیات ۶۱-۳۳
فصل سوم: سوره نساء آیات ۸۸-۸۰
نتیجه گیری:
فهرست منابع


تعداد صفحات : 124 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,