صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  دانلود مقاله پلی پلوئید

دانلود مقاله پلی پلوئید

دانلود مقاله پلی پلوئید پلی پلوئیدی چیست؟ پلی پلوئیدی در گیاهان pdf پلی پلوئیدی در جانوران پلی پلوئیدی در ریشه پیاز تحقیق پلی پلوئیدی گیاهان القای پلی پلوئیدی در گیاهان تعریف پلی پلوئیدی تعریف پلی پلوئیدی

دانلود مقاله پلی پلوئید

فهرست مطالب
مقدمه ۱
تعریف پلی پلوئیدی: ۲
تقسیم بندی پلی پلوئید: ۲
تعریف یوپلوئیدی و انواع آن: ۲
تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن: ۲
اتوپلوئیدی و کاربرد آن در اصلاح نباتات: ۳
خصوصیات مورفولوژیکی اتوپلی پلوئید: ۵
رفتار سیتوژنتیکی اتوپلوئید ها: ۵
آلوپلوئیدی و نحوه تولید آن: ۷
آلوپلوئیدی و اصلاح نباتات: ۸
رفتار سیتوژنتیکی آلوپلوئیدها: ۹
آنیوپلوئیدی و انواع آن: ۱۰
منشا آنیوپلوئیدی: ۱۰
کاربرد آنیوپلوئید ها در اصلاج نباتات: ۱۲
پلی پلوئید ها در گیاهان زراعی: ۱۶
منابع ۱۷


مقدمه
تعداد کرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفی تغییر می‌نماید و این فرآیند از زمان شروع حیات در این سیاره تداوم داشته است. در واقع تغییر در تعداد کروموزوم به عنوان ابزاری در مدل سازی ژنوم ها در طی تکامل مفید بوده است. مثال هائی از اینگونه تغییرات را می‌توان در بین محصولاتی که غذای روزمره از آنها تهیه می‌شود. زیرا بسیاری از گیاهان و بعضی از جانوران که غذایی انسان را تشکیل می‌دهند از طریق تغییرات خود به خودی تعداد کروموزوم ها در طی تکامل آن گونه ها پدید آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزی تعداد کروموزوم ها بهبود زادآوری یا برخی دیگر از خصوصیات مطلوب موجوداتی سود می‌برند تغییر در تعداد کروموزومی به دو نوع سلول یا فرد تولید می‌کند:


آنهائی که دسته های سماتیکشان مضرب صحیحی از تعداد هاپلوئید پایه یعنی ویژگی گونه می‌باشد که به آن یوپلوئید می‌گویند.
آنهائی که دسته های سماتیکشان مضرب نامرتبی از تعداد پایه است به نام آنیوپلوئیدی گویند


تعداد صفحات : 18 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود