صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله پرورش قارچ

Article mushroom cultivation

دانلود مقاله پرورش قارچ

پرورش قارچ
مقدمه‎
قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد‎ ‎ریشه‎ ‎،‎ ‎ساقه‎ ‎و‎ ‎برگ‎ ‎هستند و در ‏یکی از پنج‎ ‎سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. این موجودات به علت ‏فقدان‎ ‎کلروفیل‎ (‎سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه ناگزیرند ‏به صورت ساپروفیت بر‎ ‎روی مواد آلی مرده گیاهی و جانوری و یا به ‏صورت انگل بر روی یاخته‌های زنده و یا‎ ‎داخل آنها زیست کنند. نوع دیگر ‏زندگی همزیستی قارچها با دیگر موجودات است که در‎ ‎میکوریزا و‎ ‎گلسنگها‎ ‎دیده می‌شود‎. ‎

فهرست مطالب
مقدمه‎ ‎
ساختار قارچ‎ ‎
تولید مثل در قارچها‎ ‎
تقسیم بندی قارچها‎ ‎
زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه زیگومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه آسکومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه با زیدیومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه دوترومایکوتینا‎ ‎
میکوریزا‎ ‎
میکرریزا خارجی‎ ‎
میکوریزای داخلی‎ ‎
تولید قارچ
اطلاعات اولیه‎ ‎
تولید مثل غیر جنسی‎ ‎
قطعه قطعه شدن‎ ‎
جوانه زدن‎ ‎
تقسیم دو تایی‎ ‎
تشکیل اسپور‎ ‎
تشکیل کنیدی‎ ‎
تکثیر بوسیله هاگ‎ ‎
تولید مثل جنسی در قارچها‎ ‎
پلانوگامی‎ ‎
گامتانژی‎ ‎
گامتانژیوگامی‎ ‎
اسپرماتیزیشن‎ ‎
سوماتوگامی‎ ‎
منبع


تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,