صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود مقاله نقش تغذیه در ورزش

دانلود مقاله نقش تغذیه در ورزش

Study the role of nutrition in sport

دانلود مقاله در مورد نقش تغذیه در ورزش

نقش تغذیه در ورزش و سلامتی
تغذیه مناسب پایه و اساس عملکرد جسمانی را تشکیل می دهد؛ زیرا علاوه بر فراهم کردن سوخت برای اعمال زیستی، مواد شیمیایی موردنیاز برای استخراج و استفاده از انرژی بالقوه موجود در این سوخت را نیز مهیا می کند. غذا، همچنین تأمین کننده عناصر ضروری برای تشکیل بافت جدید و ترمیم یاخته های موجود است. شاید بعضی چنین پندارند که چون تغذیه مناسب برای تمرینهای ورزشی رامی توان به آسانی از طریق رعایت رژیم غذایی کاملاً متعادل به دست آورد، در مطالعه عملکردهای ورزشی تغذیه مناسب چندان اهمیتی ندارد. با این حال این موضوع مورد تأکید است که وقتی مطالعه تمرینهای ورزشی از بعد ظرفیتهای انرژی مورد توجه قرار می گیرد، باید ازمنابع انرژی غذایی و نقش مواد غذایی در مراحل آزادسازی انرژی آگاه بود بااین دیدگاه برای کارشناس علوم ورزشی این امکان وجود دارد که اهمیت« تغذیه مناسب» رادر ک نماید و اعتبار ادعاهای مربوط به مکملهای غذایی و اصلاحات تغذیه ویژه ای  برای کمک به عملکردهای  جسمانی را به شکل  نقادانه ای ارزیابی کند. چون مواد غذایی مختلف عامل ایجاد انرژی و تنظیم مراحل  فیزیولوژیک مربوط به تمرینهای ورزشی هستند، بنابراین می توان اصلاحات رژیم غذایی را با بهبود عملکرد ورزشی مرتبط دانست. اغلب افراد وقت وانرژی چشمگیری را صرف دستیابی به عملکرد و رزشی بهینه می کنند. تنها به دلیل پیروی از یک برنامه تغذیه ای ناکافی مغایر و گاه مضر با شکست روبرو می شو ند. سرانجام اینکه اکنون مشخص شده است که روش های گوناگون تغذیه صحیح با امراض مختلف مقابله کند و تمرینهای  ورزشی منظم دراین امر سهم مهم و مثبتی دارد.

فهرست مطالب
نقش تغذیه در ورزش و سلامتی
تغذیه بهینه برای فعالیتهای ورزشی
نیاز تغذیه ای
تمرین و غذای مصرفی
غذای پیش مسابقه
پروتئین یا کربوهیدرات؟
غذاهای مایع
خلاصه
انرژی فعالیت جسمانی
انتقال انرژی در تمرین
انرژی فوری: دستگاه ATP-CP
انرژی کوتاه مدت:دستگاه اسید لاکتیک
انرژی دراز مدت: دستگاه هوازی
مفاهیم مربوط به وام اکسیژن هنگام تمرین ودوره بازیافت
بازیافت بهینه پس از تمرینهای با سرعت یکنواخت
تمرین تناوبی
دفع انرژی هنگام سوخت
میزان سوخت و ساز پایه
فعالیت بدنی
اثر گرمازایی غذا روی سوخت و ساز تمرین
دفع انرژی هنگام راه رفتن، نر م دویدن، دویدن و شناکردن
دفع انرژی ناخالص و خالص
اقتصاد حرکتی و کارآیی مکانیکی در تمرین
دفع انرژی هنگام راه رفتن
اثر کفش
استفاده از وزنه های دستگیره ای و مچ پایی
راه رفتن
دویدن
دفع انرژی هنگام دویدن
تمرینهای ورزشی و آسم
سرفه کردن پس از تمرینهای ورزشی
بیماریهای تنفسی
سیگار کشیدن
فشارخون و تمرین
تمرینهای مقاومتی ایستا و پویا
تمرینهای با سرعت یکنواخت
هنگام دوره بازیافت
بهره گیری از اکسیژن میوکاردی
منابع


تعداد صفحات : 37 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,