صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

Article tourism and its impact on national security.

دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل ‏موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود ‏که روش موجود کتابخانه ای می باشد.‏
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش ‏پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ‏ارائه گردیده بیان شده است.‏
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است. ‏
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع ‏جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور ‏توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش ‏جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ‏ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.‏
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.‏

مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن ‏به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده ‏نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و ‏هدایت شده است.‏
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه ‏دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و ‏اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها ‏سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .‏
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج ‏سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می ‏پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال ‏نهفته            پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه ‏چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده ‏آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ‏ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه ‏کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.‏
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات ‏اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل ‏است.‏
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا ‏و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در ‏این خصوص افزایش توریست و چگونگی  کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.‏

مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از ‏جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ‏ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان ‏که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری ‏راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.‏
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های ‏فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های ‏گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی ‏از عوامل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور ‏باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل ‏دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره ‏کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.‏

اهمیت مسئله پژوهش
با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات ‏بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. ‏پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با ‏کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این ‏خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.‏

اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ‏ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد می شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، ‏دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر ‏اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.‏

فهرست مطالب :‏
عنوان ‎ ‎ ‎ ‎‏ صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ‏۱‏
مسأله پژوهشی ‏۳‏
اهمیت مسأله پژوهشی ‏۳‏
اهداف پژوهش ‏۴‏
پرسش های تحقیق ‏۴‏
تعاریف و اصطلاحات ‏۷‏
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :‏
بررسی پیشینه پژوهش ‏۱۲‏
فصل سوم: روش تحقیق :‏
روش پژوهش ‏۱۴‏
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد ‏۱۶‏
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور ‏۲۱‏
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور ‏۴۸‏
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست ‏۵۴‏
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن ‏۵۶‏
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست ‏۵۸‏
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور ‏۶۴‏
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی ‏۶۷‏
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :‏
نتیجه گیری ‏۶۸‏
پیشنهادات ‏۶۹‏
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :‏
منابع و مآخذ ‏۷۱‏
پیوست ها ‏۷۳


تعداد صفحات : 84 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,