صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ ها

دانلود مقاله اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ ها

دانلود تحقیق و مقالات رشته عمران و معماری و ساختمان با عنوان دانلود مقاله اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ ها در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


چکیده:
سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئین‌نامه‌ای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی درباره این اتصال دست یابد.
برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشی‌ها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطه شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونه‌هایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته است.

۱- مقدمه:
در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه می‌باشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد اتصالات خورجینی می‌باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی می‌پردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصه‌های اصلی این اتصال و سازه‌های دارای این اتصال انجام گردیده است.

۲- اتصال خورجینی
در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قاب‌ها به صورت یکسره از کنار ستون‌های یکسره عبور کرده، روی نبشی‌های نشیمن سوار می‌شوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدوده‌ای قرار دارد که می‌توان آنها را در دسته اتصالات نیمه‌صلب قرار داد.
اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از ۹۰ درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از ۲۰درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمه‌صلب قرار می‌گیرند[۲].
به طول کلی در اتصالات نیمه‌صلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایان‌تر می‌باشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده می‌شود همگی می‌توانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا می‌کند.در تحلیل‌هایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث ترد‌شکنی اتصال می‌گردد[۳]. این تمرکز تنش باعث می‌شود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوش‌ها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزله‌ها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوه‌ای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،
در آئین‌نامه ۲۸۰۰ ایران استفاده از این اتصال همراه با فرض قاب ساده ساختمانی برای این نوع قاب‌ها و قراردادن ضریب ۶=R ، مجاز شمرده شده است[۴]. سئوال اساسی این است که آیا با فرض موارد ذکر شده و طراحی و مهاربندی مناسب سازه‌ها در برابر زلزله، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این اتصالات سالم باقی بمانند و دچار شکست نگردند؟ .یا اینکه ممکن است با وجود طراحی صحیح و جوابگو بودن عناصر اصلی دیگر سازه و حتی کنترل شدن جابجائی‌ها، اتصالات مقاومت لازم را نداشته باشند و دچار شکست شوند.
برای جواب به این سئوال با توجه به نبود اطلاعات کافی در این زمینه، ابتدا لازم بود که آزمایشاتی انجام شود و در این آزمایشات مواردی مانند نحوه شکست اتصال و مشخصات مقاومتی اتصال به دست آید. اما مهمترین پارامتری که بررسی شد لحظه وقوع اولین ترک در جوش‌های اتصال و نقطه وقوع این ترک بود. با توجه به بارهای رفت و برگشت و دینامیکی زلزله می‌توان گفت که با وقوع ترک در جوش اتصال، این ترک به سرعت گسترش می‌یابد و باعث از دست رفتن مقاومت اتصال می‌گردد. ضعف بزرگ این اتصال در اینجاست که نبشی‌های پائین، هم وظیفه انتقال لنگر را بر عهده دارند و هم وظیفه انتقال بار قائم سقف ستون‌ها. در صورتی که این ترک در نبشی پائین اتفاق بیافتد باعث از دست رفتن مقاومت اتصال در برابر بارهای قائم نیز خواهد شد و بنابراین سقف فرو خواهد ریخت.
بنابراین چرخشی که در آن چرخش اولین ترک در اتصال رخ می‌دهد را می‌توان به چرخش شکست اتصال تعبیر کرد و این چرخش را به عنوان معیاری برای بررسی وضعیت اتصال در آنالیزهای تاریخچه زمانی سازه‌ها به کار برد. در این صورت قادر به یافتن جواب سئوال مطرح شده در بالا نیز خواهیم بود.

۳- شرح نمونه‌های آزمایشی:
آرایش (setup) آزمایش‌ها مطابق شکل (۱) انتخاب گردید. در این آرایش بار به صورت افزایشی به انتهای تیر وارد می‌گردد و ایجاد نیرو و لنگر در اتصال می‌کند.در تصویر (۱) نیز این آرایش مشخص است.

 دانلود مقاله اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ ها دانلود مقاله اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ ها

شکل (۱) : نحوه انجام آزمایشات  تصویر (۱) : نحوه انجام آزمایشات
تعداد ۶ نمونه اتصال خورجینی طبق مشخصات جدول (۱) برای آزمایش انتخاب گردید.
با اندازه‌گیری میزان چرخش مرکز اتصال و لنگر خمشی حاصل از نیروی جانبی منحنی لنگر-چرخش هر اتصال ترسیم می‌گردد. چرخش اتصال، متوسط دوران دو سمت اتصال و لنگر آن حاصلضرب نیروی افقی در فاصله نیرو تا اتصال می‌باشد. با این آزمایشات علاوه بر نحوه شکست، چرخش شکست هر اتصال، منحنی لنگر-چرخش هر اتصال، تأثیر مواردی مانند تغییر طول نبشی، تغییر مقطع تیر، تغییر کیفیت جوش و به کارگیری ورق به جای نبشی نیز بررسی می‌گردد.

جدول  : مشخصات نمونه های مورد آزمایش
نمونه شماره نیمرخ تیر طول نبشی(cm) نوع نبشی کیفیت جوش توضیحات
S1 18IPE 20 10*100*100 متوسط –
S2 18IPE 20 10*100*100 خوب –
S3 18IPE 10 10*100*100 خوب –
S4 16IPE 20 10*100*100 خوب –
S5 18IPE 20 10*105*200 بد از ورق به جای نبشی استفاده شد
S6 16IPE 20 10*100*100 متوسط ۴٫سانتیمتر از بال آن بریده شد

در نمونه S5 از ورق‌هایی به ضخامت یک سانتیمتر به جای نبشی‌ها استفاده گردید و این ورق‌ها
توسط جوش شیاری به ستون متصل گردید. در نمونه S6 4 نمونه از بالی از نبشی که به تیر متصل است کوتاه گردیده است. نامگذاری نقاط مختلف نبشی‌ها به صورت شکل (۲) می‌باشد.
در تمام نمونه‌ها به جز خطوط AL ، KD، HI، EG ، بقیه قسمت‌های نبشی جوش داده شده است.

۴-نتایج حاصل شده از آزمایشات:
شکل (۳) منحنی‌های لنگر- دوران نمونه‌های آزمایشی را همراه با خط تیر برای مقاطع ۱۸ با طول دهانه ۴ متر نشان می‌دهد. در جدول (۲) نیز نتایج آزمایشات و درصد گیرداری هر اتصال آورده شده است. شیب اولیه منحنی لنگر-دوران به عنوان سختی اولیه دورانی اتصال محاسبه شده است.
با بررسی چرخش ترک خوردگی نمونه ها ،چرخش ۰۱/۰ رادیان به عنوان چرخش شکست اتصال به دست آمد .نحوه شکست اتصال به این صورت بود که در تمام نمونه‌ها ابتدا جوش کنج نبشی پائین به ستون دچار ترک‌خوردگی می گردد (نقطه H یا E ). سپس جوش کنج نبشی بالا به ستون ترک خواهد خورد. (نقطه D یاE).با افزایش نیرو ترک‌ها شروع به باز شدن می کنند و اتصال مقاومت خود را از دست میدهد. در صورت افزایش زیاد چرخشها ،جوش‌های افقی بال نبشی به بال تیر نیز دچار ترک می‌گردد.


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود