صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 در فرآیندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از خوردگی

خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 در فرآیندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از خوردگی

خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 در فرآیندهای رسوب سختی مختلف و ارتباط آن با مقاومت به ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC)

چکیده:
در این مقاله درباره تاثیر دو نوع از فرآیندهای رسوب سختی (T73 و T7351) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 و به دنبال آن اثراتی که هر یک بر روی مقاومت ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) می گذراند مطالعه شد. عملیات حرارتی T7351 سبب افزایش استحکام آلیاژ AA7075 در مقایسه با شرایط T73 به واسطه تشکیل رسوبات بر روی نابجایی ها گردید. درصد کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول نیز در حالت T7351 نسبت به T73 افزایش یافت. در حالیکه کلیه خواص مکانیکی از جمله استحکام، کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC کاهش یافتند. میزان افت کاهش سطح مقطع و افت درصد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC در نمونه های T73 و T7351 به ترتیب ۱۴ و ۹/۵ درصد بود که بیانگر مقاومت به SCCی بهتر نمونه ها در شرایط T7351 نسبت به T73 میباشد. علت آن میتواند افزایش استحکام و بر طرف شدن تنش های پسماند در اثر فرآیند کشش پی از کوئنچ در شرایط T7351 باشد.

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی و شیمی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود