صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  حقوق مدنی ۱

حقوق مدنی ۱

حقوق مدنی ۱
مقدمه:
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
تقسیمات حقوق
منابع حقوق
قلمرو قانون‌ در مکان
عرف
رویه قضایی
حقوق فردی
اموال
تقسیمات اموال
اموال غیر منقول
اموال منقول
اموالی‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد
مالکیت
حق انتفاع
حق‌ ارتفاق
اسباب تملک
تعهدات
شرایط اساسی قراردادها
سقوط تعهدات
الزامات‌ بدون قرارداد
اشخاص
احوال‌ شخصیه
ادله‌ اثبات حق
امارات
قسم
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

تعداد صفحات : 129 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,