صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » معماری  »  تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی)

تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی)

تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی)
مقدمه
اگزیستانسیالیسم مهم ترین مکتب فلسفی ادبی در ادبیات قرن بیستم اروپا به شمار می آید . این مکتب چنانکه از نامش پیداست متوجه ی وجود انسانی است .
حول فرد انسانی چون فاعلی آگاه دور می زند ؛ به حس بی معنایی پوچی هستی انسانی ، و نگرانی دلهره ای که به جان هر انسانی رسوخ می کند می پردازد .

آشنایی با آرای
مکتب اگزیستانسیالیسم
( هستی گرایی )
اگزیستانسیالیسم مهم ترین مکتب فلسفی ادبی در ادبیات قرن بیستم اروپا به شمار می آید .این مکتب چنان که از نامش پیداست ، متوجه وجود انسانی است کی یر کگارد kierkergard (1855-1813م.) فیلسوف و نویسنده ی دانمارکی بنیان گذار این مکتب فلسفی محسوب می شود .

دو فیلسوف آلمانی ، مارتین هایدگر ( ولادت 1889م . ) و کارل یاسپرس ( ولادت 1883م.) به بررسی و تفحص در افکار و آراء « کی یر کگارد »پرداختند و این مکتب به محافل ادبی راه یافت و سپس توسط فیلسوفان فرانسه به پیشوایی گابریل مارسی ( متولد 1889 م . )پرچم دار اگزیستانسیالیسم مسیحی و ژال پل سارتر

( 1905-1980م. ) رواج یافت و به منتهای قدرت و شهرت رسید و در ادبیات معاصر اروپا تاثیر عمیقی به جای گذاشت .

از اصول اساسی که اینان همگی بر آن همداستان شده اند ، این است که اینان با فیلسوفان پیش از خود مخالف اند و این از این روست که فلسفه ی آنان تجریدی و عقلانی نیست بلکه بررسی ظواهر وجود است که در موجودات متحقق است و از این رو ، « هستی گرای » را سرگرم بازیابی و کشف « وجود » مجرد نمی سازد و او را از درنگ ورزیدن بر سر « موجود » باز

نمی دارد بلکه او را پای بند آن چنان وحدتی می سازد که از « وجود موجود » جدایی پذیر نیست و این به معنای آن گونه وجودی است که انسان از رهگذر آن بر زندگی دست می یابد .

فهرست:
مکتب اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )
فرم در ادبیات اگزیستانسیالیسم
فلسفه پردازی اگزیستانسیالیسم
بن مایه های اگزیستانسیالیسم
تقابل اندیشه های رمانتیک ها و اگزیستانسیالیسم ها
دلهره ی اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم در ادبیات
منابع و ماخذ


تعداد صفحات : 15 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود