صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق ماهیت حقوقی خسارت (خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد)

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت (خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد)

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت (خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد)

بخشی از متن:
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند.
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد.
بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت. این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد.

فهرست مطالب:
۱- ماهیت حقوقی خسارت                                        
۲- مسئولیت مدنی                                                 
بخش ۱ مفهوم وقلمرو                                  
بخش ۲ مسئولیت قراردادی                             
بخش ۳ مسئولیت قهری                                 
۳- اجرای عقد مسئولیت قراردادی                                 
بخش ۱ مبانی مسئولیت قراردادی                                 
گفتار ۱ وجود قرارداد                                            
گفتار ۲ عدم انجام به موقع تعهد                                 
۴- شرایط مسئولیت قراردادی                                       
بخش ۱ گذشتن زمان اجرای قرارداد                                   
بخش ۲ تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد                         
۵- ورود خسارت                                                  
تعریف خسارت                                                  
انواع خسارت                                                    
شرایط خسارت قابل مطالبه                                           
تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت                                 
قطعی بودن پیش بینی خسارت                                         
بی واسطه بودن خسارت                                              
خسارت تاخیرتادیه                                                          
پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد                                        
۶- درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار                
تعیین زمان انجام تعهد 
۷- توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد          
منابع و ماخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


تعداد صفحات : 29 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود