صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان

تحقیق بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان

تحقیق بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان

چکیده:
میزان ناسازگاری در میان دانش‌آموزان مدارس شهر تهران ۳ˆ۸ درصد است و ناسازگاری در میان پسران بیشتر از دختران بوده‌است . ۲ – بین مرتبه ولادت و ناسازگاری رابطه معتبری وجود ندارد. ۳ – بین ناسازگاری و نقایص و معلولیتهای جسمانی رابطه معنی‌داری به لحاظ آماری وجود ندارد. ۴ – بین سن والدین و ناسازگاری دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۵ – بین سطح تحصیلات والدین و میزان ناسازگاری دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. ۶ – بین وضع اشتغال والدین و ناسازگاری کودکان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۷ – رابطه معنی‌داری از لحاظ آماری بین حجم خانواده و میزان ناسازگاری کودکان وجود دارد. ۸ – بین خویشاوندی والدین و میزان ناسازگاری کودکان رابطه معنی‌داری به لحاظ آماری وجود ندارد. ۹ – بین رابطه والدین با یکدیگر و تاثیر آن در تفاوت گروههای دانش‌آموزان به لحاظ میزان ناسازگاری رابطه بسیار معتبر آماری وجود دارد. ۱۰ – بین دو متغیر تنبیه بدنی شدن در منزل و میزان ناسازگاری دانش‌آموز رابطه بسیار معتبری به لحاظ آماری وجود دارد. ۱۱ – در خصوص فوت والدین و تاثیر آن بر ناسازگاری رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۱۲ -بررسی رابطه بین طلاق والدین و میزان ناسازگاری کودکان از نظر آماری رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۱۳ – بررسی پرونده تحصیلی دانش‌آموزان نشان میدهد که بین سابقه مردودی و میزان ناسازگاری به لحاظ آماری رابطه معنی‌داری وجود ندارد. ۱۴ – نتایج آزمون هوش ریون نشان میدهد که تفاوت میانگین نمرات خام دو گروه آزمایشی و کنترل در سطح ۹۹ درصد > P به لحاظ آماری معتبر است . ۱۵ – اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرتهران بیشتر از نوع سازگاریهای اجتماعی بوده و به صورت رفتارهای ضداجتماعی بروز می‌کنند.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی
حاوی فایل ورد قابل ویرایش


تعداد صفحات : 47 | فرمت فایل : doc

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود