صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

مقدمه
خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، ۱۹۸۰، ترجمه، شهروزی ۱۳۸۱) از اولویت های جوامع به شمار می رود.
برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم ۱۹۷۸، ترجمه از شاملو، ۱۳۷۲).
از عوامل دیگری که سلامت عمومی و جسمی را متأثر می‌سازد، حمایت اجتماعی است. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و نیز افرادی است که حامی او باشند. انسان برای این که سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی در روان‌شناختی حفظ کند، نیاز به روش‌های مقابله دارد که برخی از آنها به صورت رسمی یعنی توسط مؤسسات مشاوره و مراکز سلامت عمومی و بعضی دیگر از جانب خانواده، دوستان و محیط اجتماعی وی تأمین می‌شوند و هر چه میزان دریافت کمک بیشتر باشد، سلامت عمومی فرد بیشتر و توانایی او در مقابله و سازش با مشکلات افزایش می‌یابد (لئونارد سایم، ۱۹۷۸، ترجمه شاملو، ۱۳۷۲).
بنابراین برخورداری از سلامت عمومی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها احساس امنیت و خود ارزشمندی و فقدان اضطراب و افسردگی در محیط خانواده و اجتماع است. افرادی که دچار مسائل و مشکلات عصبی و روانی می‌شوند، مضطرب،‌ افسرده، بلاتکلیف و بی‌هدف بوده و در خود فرو می‌روند و تداوم آن موجب مشکلاتی از قبیل آشفتگی و پریشانی فکر و عدم تعادل روانی می‌شوند. با توجه به موارد گفته شده و عنایت به نقش سلامت عمومی و تأثیر آن بر محیط خانواده، پژوهش حاضر در زمینه ارتباط به محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار انجام می‌گیرد. به امید آنکه این پژوهش زمینه‌ای برای انجام تحقیقات بیشتر و گسترده‌تر را فراهم آورد.

فهرست مطالب
۱-۱ مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مسئله. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵
۱-۴ اهداف پژوهش… ۷
اهداف اصلی.. ۷
اهداف فرعی.. ۷
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق.. ۸
فرضیه اصلی.. ۸
فرضیه‌های فرعی.. ۸
۱-۶ متغیرهای پژوهش… ۸
۱-۷ تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی). ۹
فصل دوم. ۱۱
پیشینه پژوهش… ۱۱
مقدمه. ۱۲
بخش اول: سلامت عمومی.. ۱۲
سلامت عمومی و تعاریف آن.. ۱۲
نشانه‌های سلامت عمومی.. ۱۸
مدل بیماری روانی و سلامت عمومی.. ۱۹
رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی.. ۲۲
الف) رویکرد روان تحلیل‌گری.. ۲۲
ب) رویکرد رفتارگرایی.. ۲۳
ج) رویکرد انسان‌نگری.. ۲۳
قسمت دوم : خانواده و محیط خانواده. ۲۴
خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی.. ۲۴
تأثیر خانواده بر رشد شخصیت.. ۲۶
– نظریه اسناد. ۳۰
تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده. ۳۴
سنجش محیط خانواده. ۳۹
مقیاس محیط خانواده. ۴۰
نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده. ۴۲
عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی.. ۴۳
شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده. ۴۳
مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده. ۴۳
اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده. ۴۴
ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده. ۴۵
بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. ۴۵
فصل سوم. ۴۸
روش اجرای پژوهش… ۴۸
۱-۳ مقدمه. ۴۹
۲-۳ روش اجرای پژوهش… ۴۹
۳-۳ جامعه پژوهش… ۴۹
۴-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۵۰
۳-۵ ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری دادهها ۵۰
الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ… ۵۰
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ… ۵۱
روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی.. ۵۲
روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده. ۵۶
روایی.. ۵۶
۶-۳ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸
فصل چهارم. ۵۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۱-۴:  مقدمه. ۶۰
۲-۴: روشهای آماری توصیفی.. ۶۰
۳-۴: روشهای آماری استنباطی.. ۶۵
فرضیه اصلی: ۶۵
فرضیه‌های فرعی: ۶۵
۴-۴ یافته های جنبی پژوهش… ۷۲
فصل پنجم. ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۷
۱-۵ مقدمه. ۷۸
۲-۵ خلاصه تحقیق.. ۷۸
۳-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۸۰
۴-۵ محدودیت های تحقیق.. ۸۷
۵-۵ پیشنهادها ۸۸
فهرست منابع.. ۹۰


تعداد صفحات : 106 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,